DUYURU

Tarih:6.3.2018

 

DİPLOMA DAĞITIMI

 

2016-2017 eğitim öğretim yılında mezun olan öğrenciler diplomalarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan teslim alabilirler.

İl Sağlık Müdürlüğü’ne onay için gönderilen diplomalar da gelmiştir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü (Klinik Psikoloji) bölümlerinden/ programlarından 22.02.2018 tarihinde mezun olan öğrencilerimiz ile 06.12.2017 tarihinden sonra mezun olan Sağlık Hizmetleri MYO ve Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerinden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları tescil işlemleri için İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğü’nden onaydan geldikten sonra tekrar duyuru yapılacaktır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Gelişimi diplomaları İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştır. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra tekrar onaya gönderilecektir.

Diplomaları Alabilmek İçin;

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrenciler, belgenin aslını getirince diploma alabileceklerdir.

İlişki kesmeyen öğrenciler, okul kimliklerini getirmeden diploma alamayacaklardır.