DUYURU

Tarih:22.1.2018

Üniversitemizin aşağıdaki bölüm ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddeleri  ve  31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”  in ilgili maddeleri  uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

İç Mimarlık Programı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Antrenörlük Eğitimi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Meslek Yüksekokulu

Dış Ticaret

Bilgisayar Programcılığı

İSTENEN BELGELER
 • Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
 • Özgeçmiş
 • Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf
 • ALES belgesi fotokopisi
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Araştırma Görevlileri için)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 • Resmi transkriptler
 • Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi.
 • Onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecektirler.)
 • SGK Dökümü ( Tecrübe şartıyla başvuracak adaylar için)
BAŞVURU
 Yukarıdaki koşullarımız asgari koşullardır.
 • Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır.
 • Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web (http://www.esenyurt.edu.tr/) adresinden  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
BAŞVURU ADRESİ
İSTANBUL  ESENYURT  ÜNİVERSİTESİ /  İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerine 
İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:79  Esenyurt / İSTANBUL