DUYURU

Tarih:25.10.2017

Üniversitemizin aşağıdaki bölüm ve programlarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

İnşaat Mühendisliği Bölümü

Mimarlık Bölümü

İç Mimarlık Programı

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Sosyoloji Bölümü

Psikoloji Bölümü

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Uluslararası Ticaret Bölümü

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

İSTENEN BELGELER
 • Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
 • Özgeçmiş
 • Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf
 • ALES belgesi fotokopisi
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Araştırma Görevlileri için)
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 • Resmi transkriptler
 • Lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi.
 • Onaylı Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar getirecektirler.)
 • SGK Dökümü ( Tecrübe şartıyla başvuracak adaylar için)
BAŞVURU
 Yukarıdaki koşullarımız asgari koşullardır.
 • Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır.
 • Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Adayların başvuruları gizli tutulacaktır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web (http://www.esenyurt.edu.tr/) adresinden  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
BAŞVURU ADRESİ
İSTANBUL  ESENYURT  ÜNİVERSİTESİ /  İlgili Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerine 
İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:79  Esenyurt- İSTANBUL