Anasayfa/ 2015/2016 GÜZ DÖNEMİ’NDE STAJ VE PROJE ÇALIŞMASI YAPACAK YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE
IESU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
2015/2016 GÜZ DÖNEMİ’NDE STAJ VE PROJE ÇALIŞMASI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE


A-STAJ    (Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı öğrencileri için)

-Staj, değerli öğrencilerimizin kendilerinin seçeceği ikamet yerine yakın, devlet, özel ve üniversite hastanelerinin psikiyatri bölümleri ile ruh ve sinir hastalıkları hastanelerinde yapılabilir. Ayrıca, Üniversitemizin İstanbul ili Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği ile  protokolü bulunmakta olup, isteyen öğrencilerimiz söz konusu kurumlara yönlendirilebilir.
-Staj , 2015/2016 Güz Yarı Yılı sonuna kadar yapılabilir.
-Staj süresi 45 saattir.
-Öğrenciler, staj formlarını 2014/2015 Bahar Yarıyılı final sınavları sonrası,  IESU Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği’nden alabilirler.
-Staj yeri bulamayan ya da çeşitli nedenlerle staj yapamayacak durumda olan öğrenciler vaka analizi dersini alıp başarılı olmak zorundadırlar.
-Staj yapan öğrenciler, staj yaptıkları sağlık kurumlarına onaylattıkları staj formlarını 2015/2016 Güz Yarı Yılı sonuna kadar Enstitü Sekreterliği’ne teslim etmelidirler.
-Öğrenciler, staj yapacakları sağlık kuruluşunu belirledikten sonra, SBE Sekreterliği'nden ya da http://sbe.esenyurt.edu.tr adresinden temin edebilecekleri staj formunu dolduracak, fotoğraf ve kimlik fotokopisi ile birlikte Enstitü'ye teslim ederek onaylatacaklardır.

B-PROJE

-Her öğrenci için bir proje danışmanı atanacaktır.
-Proje Başvuru Formu, 2014/2015 Bahar Yarı Yılı final sınavları sonrası Sosyal Bilimler Enstitüsü Sekreterliği’nden alınabilir.
-Tezsiz yüksek lisans programındaki her öğrenci, danışmanı ile temas ederek proje önerisini hazırlar ve danışmanına onaylatır. Öğrenciler, proje önerilerinin Enstitü Yönetim Kurulu’nda onaylanmasından sonra proje çalışmalarına başlayabilirler.
-Proje raporu, IESU SBE Tez ve Proje Yazım Kılavuzu’na uygun olarak hazırlanacaktır.  
-Öğrenciler projelerini, 2015/2016 Güz Yarı Yılı sonuna kadar danışmanlarına teslim ederler. Proje danışmanları, sunulan proje hakkında başarılı ya da başarısız kararı vererek proje değerlendirme tutanağını doldurur ve SBE Müdürlüğü’ne teslim ederler.

Klinik Psikoloji Proje/Tez Danışmanı Talep Formu için Tıklayınız

İşletme Yönetimi Proje/Tez Danışmanı Talep Formu için Tıklayınız

Yönetim ve Organizasyon Proje/Tez Danışmanı Talep Formu için Tıklayınız

Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Proje/Tez Danışmanı Talep Formu için Tıklayınız