Anasayfa/ Diploma Dağıtım Duyurusu
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 DİPLOMA DAĞITIM DUYURUSU
 
2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı sonu itibariyle Fen Bilimleri Enstitü İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olan öğrencilerimizin diplomaları düzenlenerek dağıtıma hazır hale getirilmiştir. Mezun öğrencilerimizin, diplomalarını almadan önce aşağıda belirtilen işlemleri yapmaları gerekmektedir.
  1. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan İlişik Kesme Formu alarak ilgili birimlerden ilişik kesme işlemi yaptırmalı ve okul kimliklerini iade ettikten sonra diploma talebinde bulunmalıdır.
  2. Mezun öğrencilerimiz diplomalarını bizzat kendileri alacaklardır. Gelemeyecek durumda olan mezunlarımız, noter vekaletnamesi ile diplomalarını alacak bir yakınını yetkilendirebilirler. Yetkilendirecekleri kişinin, diploma teslimi sırasında kimliğini ve vekaletname aslını ibraz etmesi zorunludur.
  3. Diplomaları alabilmek için Geçici Mezuniyet Belgesi alan öğrenciler, belgenin aslını getirince diploma alabileceklerdir.