Anasayfa/ Doçentlik Sınavı Duyurusu
 
DOÇENTLİK SINAV DUYURUSU
  
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın 25.02.2016 tarih ve 22798904-204.01/2344 sayılı yazısına istinaden Doçentlik Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında 2015 Nisan döneminde Sözlü Sınav Aşamasından Doçentlik sınavına başvuran aday/adayların sözlü sınavı Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu’nda yapılacaktır. Doçentlik Sözlü sınavı ile sınava katılacak adaylara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
 
Sınav Bilgileri
Temel Alan Kodu  1022
Temel Alan Adı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Toplantı Yeri ve Adresi İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt - İSTANBUL
Toplantı Tarihi 28.03.2016
Toplantı Saati 10:00
Toplantı Yeri 8.Kat  Rektörlük  Toplantı Odası
 
 
Aday Bilgileri
Unvanı Adı-Soyadı Kurumu
DR. İsmail BOYRAZ Abant İzzet Baysal Üniversitesi / Tıp Fakültesi
DR. Gülin FINDIKOĞLU Pamukkale Üniversitesi / Tıp Fakültesi
DR. İbrahim BATMAZ Dicle  Üniversitesi / Tıp Fakültesi