Anasayfa/ İngilizce Hazırlık Birimi İngilizce Okutmanlık Kadrosuna Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuç
İngilizce Hazırlık Birimi İngilizce Okutmanlık  Kadrosuna Başvuran Adayların
Ön Değerlendirme Sonuçları
 
İngilizce Hazırlık Birimi İngilizce Okutmanlık kadrosuna başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından, ALES puanının % 60’ı ve yabancı dil puanının  % 40’ı dikkate alarak değerlendirilmiştir.


30.05.2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilen İngilizce Okutmanlık kadrosuna başvuran adayların, ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına alınacakların listesi aşağıda gösterilmiştir.    Program                                              : Rektörlük Birimi
Kadro Unvanı                                      : İngilizce Okutman (Öğretim Görevlisi)
Kadro Adedi                                        : 5
Yazılı Sınav Tarihi                               : 22.06.2016 Çarşamba,  Saat 10:00
Sözlü Sınav Tarihi                               : 28.06.2016 Salı,  Saat 10:00