Anasayfa/ İngilizce Okutman İlanı 02.08.2016
Üniversitemiz bünyesinde yer alan bölüm/ programlara 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca İngilizce Okutman alınacaktır. 
 
İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ
Okutman (İlan Detayları için Tıklayınız..)
 
İSTENEN BELGELER
 • ALES sonuç belgesi
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi 
 • Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 • Başvuru dilekçesi (Başvurdukları bölüm adı, ilan tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
 • YÖK formatlı özgeçmiş
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge.
 • Nüfus cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Resmi transkriptler
 • Kurum Onaylı Hizmet Belgesi ve  SGK Dökümleri (Öğretim Görevlileri için)
 • Lisansüstü eğitim yapıyorlarsa, lisansüstü öğrencilerin öğrenim belgesi
 
BAŞVURU
*  Yukarıdaki koşullarımız asgari koşullardır.
 • Başvurular aşağıda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılmalıdır.
 • Başvuru süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Adayların başvuruları gizli tutulacaktır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları web (http://www.esenyurt.edu.tr/) adresinden  ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
BAŞVURU ADRESİ
İSTANBUL  ESENYURT  ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı 
İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı No:79  Esenyurt- İSTANBUL