Anasayfa/ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları
İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adayları 
Ön Değerlendirme Sonuçları

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından, ALES puanının % 60’ı ve yabancı dil puanının % 40’ı dikkate alarak değerlendirilmiştir.


20 Nisan 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına alınacakların listesi aşağıda gösterilmiştir.            


Adaylar ile sınav günü öğleden sonra mülakat yapılacaktır.


Giriş Sınavı Tarihi :          11 Mayıs 2016 Çarşamba  Saat: 10:00-12:00
Giriş Sınav Yeri :             İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü
                                      Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt -İSTANBUL


Fakülte:  İşletme ve Yönetim Bilimleri

Program :                               İşletme
Kadro Unvanı :                       Araştırma Görevlisi
Kadro Adedi :                         1
Giriş Sınav Tarihi :                 11/05/2016 Çarşamba, saat :10:00