Anasayfa/ Öğrenci Temsilcileri (Öğrenci Konseyi) Seçim Duyurusu
Öğrenci Temsilcileri (Öğrenci Konseyi) Seçim Duyurusu
 
Yükseköğretim Kurulunun “YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ KONSEYLERİ VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSAL ÖĞRENCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ” gereği olarak, 2016-2018 eğitim-öğretim yılları için görev yapmak üzere Üniversitemiz Enstitü, Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu “Öğrenci Temsilcileri (Öğrenci Konseyi)” seçimlerinin 11-18 Kasım 2016 tarihleri arasında yapılması planlanmıştır. Seçimler “Sınıf Temsilciliği Seçimi” ile başlayacak, sınıf temsilcileri “Bölüm/Program Temsilcilerini” Bölüm/Program Temsilcileri de “Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Temsilcilerini” seçeceklerdir. Seçilen Enstitü, Fakülte ve Yüksekokul Temsilcileri “İESU Öğrenci Konseyi Genel Kurulunu” oluşturacaktır. Genel Kurul toplanarak “İESU Öğrenci Konseyi Başkanı, Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelerini” ayrı ayrı belirleyecektir.
 
Bu takvime göre:
 
1 - ADAYLIK BAŞVURULARI (BÖLÜM/PROGRAM BAŞKANLIKLARINA):
07 - 11 Kasım 2016 tarihleri arasında.
2 – SEÇİMLER:
14 - 18 Kasım 2016 tarihleri arasında.
 
Başvurular için dilekçe örneği;
                                                                                                                                             ……/……/2016
 
…………………………………BÖLÜM/PROGRAM BAŞKANLIĞINA
 
            2016 – 2018 eğitim-öğretim yıllarında görev yapmak üzere oluşturulacak Öğrenci Konseyi seçimlerde ……….. sınıf temsilciliğine adayım.
            Gereğini saygılarımla arz ederim.
 
                                                                                                          Adı Soyadı - İmza
Enstitü/Fakülte/Y.Okul/M.Y.Okulu  :
Anabilim Dalı/Bölüm/Program        :
Sınıf                                                  :
Öğrenci No                                      :
GSM                                                 :
Mail                                                  :