Anasayfa/ Öğretim Görevlisi ve İngilizce Okutman Kadrosuna Başvuran Adayların Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Görevlisi ve İngilizce Okutman Kadrosuna Başvuran Adayların
Ön Değerlendirme Sonuçları

Meslek Yüksekokulu Programları Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından, ALES puanının % 70’ı ve lisans puanının (100’lük sisteme göre)  % 30’ı dikkate alarak değerlendirilmiştir.


20 Nisan 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuran adayların, ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına alınacakların listesi aşağıda gösterilmiştir.    Giriş Sınavı Tarihi       : 25 Mayıs 2016 Çarşamba  Saat: 10:00-12:00
Giriş Sınav Yeri           : İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü
                                    Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt -İSTANBUL
 
Yüksekokul :  Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 

Program                                                           : Çocuk Gelişimi
Kadro Unvanı                                                   : Öğretim Görevlisi
Kadro Adedi                                                     : 1

Program                                                           : Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Kadro Unvanı                                                   : Öğretim Görevlisi
Kadro Adedi                                                     : 1

Program                                                           : İlk ve Acil Yardım
Kadro Unvanı                                                   : Öğretim Görevlisi
Kadro Adedi                                                     : 1 
  • Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programına başvuran adaylar ilan şartlarını sağlamadıkları için sınava girmeye hak kazanamamışlardır.

 
  • İngilizce Okutman olarak başvuru yapan adaylar ilan şartlarını sağlamadıkları için sözlü sınava girmeye hak kazanamamışlardır.