Anasayfa/ Öğretim Üyesi Alım İlanı 2016

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR ​

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,
2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,
3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar 23 Aralık 2016 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.
Duyurulur  

 

FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL BÖLÜM/PROGRAM KADRO UNVANI KADRO SAYISI ARANAN NİTELİKLER
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Yardımcı Doçent 1 İç Mimarlık alanında doktora yapmış olmak
Elektrik Elektronik Mühendisliği Profesör 1 Doçentliğini Elektrik, Elektrik-Elektronik veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.
Elektrik Elektronik Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanlarında doktora yapmış olmak
Bilgisayar Mühendisliği Profesör 1 Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarının birinden almış olmak.
Bilgisayar Mühendisliği Yardımcı Doçent 1 Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından herhangi birisinde doktorasını yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Profesör 1 Beslenme ve Diyetetik alanında doçentlik belgesi almış olmak
Sosyal Hizmet Profesör 1 Sosyal Hizmet alanında doçentlik belgesi almış olmak.
Çocuk Gelişimi Yardımcı Doçent 1 Okul öncesi veya çocuk gelişimi lisans mezunu olup, aynı alanlarda lisansüstü eğitimlerini tamamlamış olmak.
Sosyal Hizmet Yardımcı Doçent 1 Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Profesör 1 Doçentliğini Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanlarının birinden almış olmak.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Profesör 1 Doçentliğini Halkla İlişkiler Tanıtım ve reklamcılık, medya  iletişim çalışmaları veya gazetecilik alanlarının birinden  almış olmak
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Yardımcı Doçent 1 Halkla ilişkiler ve tanıtım, reklamcılık, medya  iletişim çalışmaları veya gazetecilik alanlarının birinde doktora yapmış olmak
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Yardımcı Doçent 1 Ekonomi/ Pazarlama alanında doktora yapmış olmak
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Profesör 1 Uluslararası Hukuk, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi / Uluslararası İlişkiler alanlarından birinden uzmanlaşmış olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 Kamu Yönetimi/ Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yardımcı Doçent 1 İngiliz Dili eğitimi alanında doktora yapmış olmak
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Yardımcı Doçent 1 Yüksek lisans veya doktorasını Beden Eğitimi ve Spor Bilimlerinin herhangi bir alanında yapmış olmak
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Uluslararası Lojistik Yardımcı Doçent 1 Doktorasını Lojistik alanında yapmış olup, İngilizce ders verebilecek kriterlere sahip olmak.
Meslek Yüksekokulu Lojistik Yardımcı Doçent 1 İşletme bölümü lisans mezunu olup, Pazarlama anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Profesör 1 Genel cerrahi alanında doçentlik belgesi almış olmak.
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Yardımcı Doçent 1 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak.
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Yardımcı Doçent 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Radyoloji alanında doktora yapmış olmak.
 

 

Başvuru için gerekli belgeler:
Adayların başvuru dilekçesi ve gerekli evraklara ilişkin bilgi aşağıda belirtilmiştir.  
- Profesörlük Başvuru Dilekçesi
- Doçentlik Başvuru Dilekçesi
- Yardımcı Doçentlik Başvuru Dilekçesi
  Başvuracak Adaylardan istenen belgeler;
•    Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe
•    YÖK Formatlı Özgeçmiş
•    Diploma Fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri, eğer Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanları varsa Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
•    Yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım)
•    Nüfus Cüzdanı Sureti
​•    Varsa KPDS/ ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavına ilişkin belge
•    2 adet resim

Başvuru Adresi;
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt / İSTANBUL

Başvurularla ilgili sorularınız için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz.
personel@esenyurt.edu.tr