Anasayfa/ Öğretim Üyesi Alım İlanı 2016
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23, 25 ve 26. maddeleri ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
1 - Profesör Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini,  bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya ile,
2 - Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya ile,
3 - Yardımcı Doçent Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Özgeçmişleri, doktora veya uzmanlık belgesinin noter tasdikli sureti ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile başvurmaları gerekmektedir.
Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
Müracaatlar 25 Ağustos 2016 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Konu hakkında gerekli bilgilere www.esenyurt.edu.tr web adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

Başvuru için gerekli belgeler:

1.   Adayların başvuru dilekçesi ve gerekli evraklara ilişkin bilgi aşağıda belirtilmiştir.
 
- Profesörlük Başvuru Dilekçesi
- Doçentlik Başvuru Dilekçesi
- Yardımcı Doçentlik Başvuru Dilekçesi
 
Başvuracak Adaylardan istenen belgeler;
  • Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe
  • YÖK Formatlı Özgeçmiş
  • Diploma Fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri, eğer Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanları varsa Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
  • Yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım)
  • Nüfus Cüzdanı Sureti
  • Varsa KPDS/ ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavına ilişkin belge
  • 2 adet resim
 

Başvuru Adresi;
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt / İSTANBUL

Başvurularla ilgili sorularınız için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz.
personel@esenyurt.edu.tr