Anasayfa/ Öğretim Üyesi Alım İlanı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYE ALIM İLANI 


İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden: 

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır. 

Profesör kadrosuna başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini,  tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15.11.2015 Pazar günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15.11.2015 Pazar günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir. 

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15.11.2015 Pazar günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı/ Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adayların başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır. 

Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. 

Başvurular 15.11.2015 tarihine kadar İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

Duyurulur. 
 

Başvuru için gerekli belgeler: 

 
1.   Adayların başvuru dilekçesi ve gerekli evraklara ilişkin bilgi aşağıda belirtilmiştir. 

 

 
Başvuracak Adaylardan istenen belgeler; 

  • Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe 

  • YÖK Formatlı Özgeçmiş 

  • Diploma Fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diploma fotokopileri, eğer Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanları varsa Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.) 

  • Yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosya (Profesörler için 6 takım, Doçent ve Yardımcı Doçentler için 4 takım) 

  • Nüfus Cüzdanı Sureti  

  • Varsa KPDS/ ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavına ilişkin belge 

  • 2 adet resim 

 

 
Başvuru Adresi; 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı 
İnönü Mah. Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt / İSTANBUL 

 
Başvurularla ilgili sorularınız için aşağıdaki e-posta adresini kullanabilirsiniz.