Anasayfa/ Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları
Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi Kadrosuna Başvuran Adayların 
Ön Değerlendirme Sonuçları


Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Programcılığı Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların durumları; 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 10. maddesi gereğince sınav jürisi tarafından, ALES puanının % 70’ı ve lisans puanının (100’lük sisteme göre)  % 30’ı dikkate alarak değerlendirilmiştir.


20 Nisan 2016 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında ilan edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, ön değerlendirme sonucu ve giriş sınavına alınacakların listesi aşağıda gösterilmiştir.    


Giriş Sınavı Tarihi :      11 Mayıs 2016 Çarşamba  Saat: 10:00-12:00
Giriş Sınav Yeri :          İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü
                                   Doğan Araslı Bulvarı No: 79 Esenyurt -İSTANBUL


Yüksekokul :  Meslek Yüksekokulu

Program :                      Radyo ve Televizyon Programcılığı
Kadro Unvanı :              Öğretim Görevlisi
Kadro Adedi :                1
Giriş Sınav Tarihi :        11/05/2016 Çarşamba, saat :10:00