Anasayfa/ Yüksek Lisans Ders Geçme Notu Hk.
Değerli Öğrenciler,

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 19. Maddesi Uyarınca Lisansüstü derslerinden geçme notu CC(70) dir. DC ve altında not alan öğrencilerin bütünleme sınavına girmeleri gerekmektedir.
" Ders tekrarı
MADDE 19 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az CC (70), doktora öğrencisinin ise CB (75) notu almış olması gerekir. Öğrenciler; başarısız oldukları zorunlu derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırmak, dersin alındığı dönemde devam koşulunu sağlamayanlar ise devam etmek suretiyle dersi tekrarlamak ve başarmak zorundadır. "

Saygılarımla,