Anasayfa/ Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Duyurusu
Yurt Dışından Öğrenci Kabulü (International Full-Time Student Admission)                          
Başvuru Formu için tıklayınız

İstanbul Esenyurt Üniversitesi
2015-2016 Eğitim - Öğretim Yılı Yurtdışından Öğrenci Kabulü 
 
        Üniversitemiz lisans ve önlisans programlarının, 2015 - 2016 eğitim öğretim yılı için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları, öğrenim ücretleri, kabul şartları, başvuru ve değerlendirme takvimi aşağıda sunulmuştur.
Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları:
 
Fakülte/Yüksekokul ve Program Adı Öğrenim
Süresi
2015
Kontenjan
Özel Koşullar
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi      
İşletme 4 10 Bk. 46
İşletme (İngilizce) 4 10 Bk. 21,28
Siyaset Bilimi 4 10 Bk. 46
Siyaset Bilimi (İngilizce) 4 10 Bk. 21,28,
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 4 10 Bk. 46
Uluslararası Ticaret 4 10 Bk. 46
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi      
İnşaat 4 10 Bk. 46
İç Mimarlık 4 5  
Mimarlık   10 Bk. 46
Sağlık Bilimleri Fakültesi      
Beslenme ve Diyetetik 4 10 Bk. 46
Çocuk Sağlığı ve Gelişimi 4 5 Bk. 46
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 10 Bk. 46
Sosyal Hizmet 4 5 Bk. 46
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu      
Uluslararası Ticaret 4 5 Bk. 46
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu      
Spor Yöneticiliği 4 5  
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu      
Ameliyathane Hizmetleri 2 5 Bk. 46
Anestezi 2 5 Bk. 46
Çocuk Gelişimi   5 Bk. 46
İlk ve Acil Yardım 2 5 Bk. 46
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 5 Bk. 46
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 5 Bk. 46
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 2 5 Bk. 46
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2 5 Bk. 46
Meslek Yüksekokulu     Bk. 46
Bilgisayar Programcılığı 2 5 Bk. 46
Dış Ticaret 2 5 Bk. 46
Grafik Tasarım 2 5 Bk. 46
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 2 5 Bk. 46
İş Sağlığı ve İş Güvenliği  2 5 Bk. 46
İşletme Yönetimi 2 5 Bk. 46
Lojistik 2 5 Bk. 46
Radyo ve Televizyon Programcılığı 2 5 Bk. 46
 
Öğrenim Ücretleri:
Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin öğrenim ücretleri, tüm önlisans ve lisans programları için 5.000 USD’ dir. Ücrete Katma Değer Vergisi dahildir.
Özel Koşullar:
Bk. 21.  Bir yıl süreli zorunlu İngilizce Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda İngilizce yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. İngilizce Hazırlık Sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak İngilizce yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
Bk. 28.  Öğretim dili İngilizcedir.
Bk. 46.  İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
 
Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:
Başvuru Tarihi  Değerlendirme ve Mülakat Tarihi* Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi Yedek Kayıt Tarihi
Başlangıç   Bitiş Başlangıç   Bitiş  Başlangıç  Bitiş Başlangıç   Bitiş 
18.05.2015 13.07.2015 20.07.2015 24.07.2015 28.07.2015  29.07.2015 31.07.2015 03.08.2015 04.08.2015
 
 Kabul Şartları:
Kimler Başvurabilir:
Lise son sınıfta veya lise mezunu olmaları şartıyla, aşağıda nitelikleri belirtilen adayların başvuruları kabul edilir;
a) Yabancı uyruklu olanların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,
c) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyrukluların,
ç) TC uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
d) K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C. ’de ikamet eden ve K.K.T.C. ’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanların,
Başvuruları Kabul Edilemeyecekler:
Aşağıda nitelikleri belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez;
a) T.C. uyruklu olanların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
c) Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların, (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)
ç) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),
d) T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. ’de tamamlayanların,
 
Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
Kayıt formu dahil bütün evraklar bilgisayarda taratıldıktan sonra aşağıdaki mail adresine gönderilmeli ya da elden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilmelidir.
(1) Başvuru Formu
(2) Lise diplomasının noter veya konsolosluk onaylı İngilizce veya Türkçe tercümesi (Lise diplomasının aslı ve Türk diplomalarına denkliğini gösteren belge kayıt esnasında istenecektir),
(3) Not belgesi (Transkript, adayın lisede aldığı dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren, ilgili okul yönetimi tarafından onaylanmış, Türkçe veya İngilizce değilse bu dillerden birine tercüme edilmiş, noter veya T.C.  Dış Temsilciliklerinden onaylanmış belge),
(4) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı örneği,
(5) Varsa Üniversitemiz tarafından kabul edilen lise bitirme statüsünde olan ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin veya lise bitirme belgesinin fotokopisi.
(6) 2 Adet fotoğraf
Üniversitemizin kabul ettiği lise bitirme statüsünde olan ulusal veya uluslararası belgelerin listesini görüntülemek için tıklayınız.
İletişim Bilgileri:
İstanbul Esenyurt Üniversitesi


Telefon : +90 (212) 699 71 41 - +90 444 91 23/2211
Faks      : +90 (212) 699 09 90 
E-Mail  : ogrenci@esenyurt.edu.tr