Anestezi Programı
Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Sağlık kurum ve kuruluşlarının Anesteziyoloji ve Reanimasyon ünitelerinde hastaların ameliyat öncesi hazırlanmasında, anestezi ve reanimasyon uygulanmasında, Reanimasyon Kliniğinde hasta tedavisinde çalışabilecek düzeyde ülke koşullarına uygun, bilgili, becerikli Anestezi Teknikeri yetiştirmek amacımızdır.
 
Çalışma alanının insan sağlığı olduğu göz önünde bulundurularak, sağlık teknikerliğinde tüm sorunları öngörebilen, araştıran, bilgi üreten, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek gösterilen ve mensubu olmaktan onur duyulan bir program oluşturmaktır.
Programın Amacı
Öğrencilerin kendi potansiyellerini ortaya koymalarına fırsat verecek bir ortamda, en üst düzeyde eğitim verilmesini sağlayarak, yaratıcı, Hipokrat Yeminine bağlı ve evrensel bilime katkı yapan sağlık personeli yetiştirmek; bu amaçla eş güdümlü olarak ulusal ve uluslararası boyutta toplumsal yarar sağlayacak ve özgün yöntemler geliştirerek bilimsel araştırmalar yapmaktır.
 
Programın Hedefleri
Sağlık bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve benimsenen; yeni ufuklar açan, değişen-dünya koşullarında topluma liderlik yapabilen ve kendini sürekli yenileyen bir kadro ile eğitim veren bir kurum olmamız.
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Anestezi' alanında Önlisans Derecesi verilir.
 
Derecenin Düzeyi
120 AKTS kredisinden oluşan Önlisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Kısa Seviye (Ön Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 5. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır..
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.
 
Programın Profili
Anestezi Bölümü, cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında, anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanılması, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması sorumluluklarını üstlenecek, ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamında çalışabilecek ve tıptaki yenilikleri takip ederek uygulamalarına yansıtacak nitelikte teknik elemanları yetiştirmektedir.
 
Programın Öğrenme Çıktıları
1 )  Hastalıkların/hastaların ve cerrahinin türüne göre anestezi açısından preoperatif, peroperatif ve postoperatif ihtiyaçlar doğrultusunda anestezi planı oluşturup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı ile birlikte uygular.
2 )  Hastayı monitörize edip vital bulguları kayıt eder.
3 )  Hasta ile ilgili gerekli tüm kayıtları tutar.
4 )  Hastaya ve hastalığın özelliklerine uygun ilaçları, sıvıları, kan, kan ürünlerini hazırlayıp uygular.
5 )  Anestezi cihazı ve diğer yardımcı ekipmanların hazırlığını yapıp hastanın havayolu kontrolünü sağlar.
6 )  Reanimasyon, yoğun bakım ve ağrı ünitelerinde hasta gereksinimlerini saptayıp order’a göre gerekli bakım ve tedaviyi uygular.
7 )  Anestezi ile ilgili tüm uygulamaları tekniğine uygun olarak yapar.
8 )  İlkyardım gerektiren durumlarda gerekli uygulamaları yapar.
9 )  Acil durumlarda sakin, hızlı, seri ve doğru karar verir.
10 )  Temel mesleki bilgilere sahip olur.
11 )  Hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık profesyonelleri ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
12 )  Mesleki ve evrensel değerler doğrultusunda sürekli mesleki gelişim anlayışına sahip olur.
13 )  Entellektüel ve sosyal açıdan kendisini geliştirmeye yönelik olarak ulusal ve evrensel değerleri ilke edinir.
14 )  Kalitenin geliştirilmesi ve kalite standartları konusunda bilgi sahibi olur..
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Anestezi Teknikeri" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlık kamu ve özel yataklı tedavi kurumlarının Ameliyathane ve Ameliyathaneye bağlı birimlerinde hekimin yönergeleri doğrultusunda çalışır.
Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak atanabilmektedirler. Ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler vb.) rahatlıkla iş bulabilirler. Ameliyatla tedavi yöntemlerinin gelişmesine paralel olarak meslek elemanlarına duyulan ihtiyaç artmaktadır.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler..
 
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.
 
Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
 
İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Feyza Yenigün ÇETİN, feyzacetin@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123