Anasayfa / Programlar / Grafik Tasarımı Programı
Grafik Tasarımı Programı
Program Hakkında
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Grafik Tasarımı Programı’nda öğrencilerimize grafik tasarım  konularında gerekli olan temel bilgi, beceri ve deneyimlerin kazandırılması, görsel algılama ve düşüncenin geliştirilmesi, mesleğe ilişkin bilgi, ilke, kavram ve yöntemlerin öğretilmesi hedeflenmektedir. Görsel imgelerle anlatım dilinin araştırılıp geliştirildiği programda, her türlü görsel tasarım sorununu çağın gerektirdiği biçimde çözebilen, araştırıcı ve yaratıcı, çağdaş, estetik tasarımlar yapabilen, teknolojik donanımı yetkin bir biçimde kullanabilen grafik tasarımcıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Günümüzde artık eğitim, ister örgün isterse yaygın olsun, her alanda farklı nitelikte araçlarla etkinliğini sürdürmektedir. İnsanlar arası iletişimi sağlayan araçlardan biri olan grafik sanatı, bu anlamda önemli bir yere sahiptir. İletişim, grafik tasarımın var olma nedenidir. Grafik tasarım görsel bir iletişim sanatıdır.
Grafik Tasarımı Programı, yardımcı grafiker adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü ve toplumu eğiten, estetik zevklerini geliştiren grafik buluşları uygulama alanlarına aktarırken doğasal bölgelere, imgelere akıl ve sevgi yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen, yetenekli yardımcı grafik tasarımcıları olarak yetişmelerini ve içinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile kullanarak yeni sentezlere varmalarını sağlamaktadır.

Eğitim-Öğretim Sistemi
İki yıl öğretim süreli Grafik Tasarımı Programı'nın birinci yılında, "temel sanat eğitimi" ve "desen" gibi uygulamalı dersler dışında, ortak sanat ve kültür dersleri yer almakta, ikinci yılında grafik atölye, grafik tasarım teknolojileri, bilgisayar grafiği, yayın grafiği, endüstriyel baskı teknikleri, bilgisayar destekli grafik tasarım, görsel iletişim tasarımı gibi mesleki uygulamalı dersler ile eğitim-öğretim tamamlanmaktadır. Grafik Tasarımı Programı'ndan mezun olanlar, "Yardımcı Grafiker" unvanı alarak mezun olmaktadırlar.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, reklâm ajanslarında, matbaalarda, dergilerde, yayın kuruluşlarında, televizyon kanallarında görsel tasarımın kullanıldığı bütün alanlarda iş bulabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mezun öğrencilerimiz; Fotoğraf-Fotoğraf ve Video,  Grafik Öğretmenliği, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.