Anasayfa / Bölümler / Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü
Bölüm Hakkında
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık,  Türkiye’de ve dünyada medya ve pazarlama sektöründe  giderek gelişen bir çalışma alanı  olarak konumlanmaktadır. Bu gelişmeye paralel olarak  büyük şirketleri rekabete sürükleyen yeni tüketim yönelişleri, reklamcılık ve  tanıtım gibi faaliyetlerin önemi arttıkça,  uzmanlaşmış nitelikli reklamcılara ve halkla ilişkiler uzmanlarına  sektörde her geçen gün daha çok  gereksinim duyulmaktadır.  İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün öncelikli amacı, giderek artan rekabet koşullarında öğrencilerini her türlü reklam ve halkla ilişkiler sektörüne hazırlamaktır. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nün misyonu; çağdaş bilim temelinde öğrencilerin eleştirel, yaratıcı, sorgulayıcı, araştırıcı farkındalıklarını geliştirmektir.

Bölümün temel  çalışma alanları şunlardır:
  • Öğrencilere Halkla İlişkiler ve Reklamcılığın anlamı, önemi, alandaki  gelişmeler ve  yeni eğilimler hakkında bilimsel araştırmaya dayalı bilgi aktarmak.
  • Pazarlama, ürün, müşteri ilişkileri, vaka yönetimi, hedefte  dikkat yaratma, medya, yeni medya, promosyon,  sponsorluk,  marka gibi  mesleki konularda ilgi ve farkındalık yaratmak, araştırmaya yönlendirmek.
  • Makale,  yan  ürün, bülten ve web siteleri  hazırlamak yoluyla  hedef kitleye  ulaşma, imaj oluşturma ve etkili konuşma yöntemleri, kamuoyu yoklama ve reklam hazırlama yöntemlerini, medya ve yeni medyanın (Facebook, Twitter, and Linkedin, WEB side vb.) halkla ilişkiler ve reklam için   en  etkili biçimde  kullanılmasını öğretmek.

Eğitim – Öğretim Sistemi
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, TS-2 puanı ile öğrenci almaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe olup, hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Bölüm öğrencilerinin başarı şartlarını sağladığı takdirde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp çift anadal ve yandal yapma olanağı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus programı olanaklarıyla yurt dışındaki üniversitelerde  eğitim  yapabilirler.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, çok disiplinli kuramsal ve uygulamalı bir çalışma alanı olup,  dört yıllık lisans programının başlangıcında öğrenciler temel halkla ilişkiler, reklam ve iletişim kavramlarıyla tanıştırılırken aynı zamanda bilimsel araştırma yöntemleri, pazarlama ve işletme yönetimi, mesleki sorumluluk ve etik konularında çalışmalar yapacaklardır. Üçüncü ve dördüncü yıllarda seçmeli kuramsal ve uygulamalı derslerle  kurumsal halkla ilişkiler, yaratıcı reklamcılık, medya planlama, kamuoyu araştırmaları, marka yönetimi, kriz yönetimi vb. disipliner ve disiplinlerarası derslerle mesleklerinde uzmanlaşacaklardır.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yüksek lisans yapmak,  araştırmacı ya da akademisyen olmayı düşünen öğrencilerimiz  4. sınıfta, bir öğretim üyesi denetiminde kendi araştırma projelerini yürüterek, bilimsel eser hazırlama ve araştırma yapma altyapısını hazırlayabilirler.

Mezunların İstihdam Olanakları
Mezunlarımız işletmelerin pazarlama iletişimi ve tanıtım bölümlerinde, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında; medya planlama şirketlerinde; metin ve reklam yazarı, yapımcı, tasarımcı, müşteri temsilcisi, araştırmacı, stratejik planlamacı, danışman veya iletişim yönetmeni, sosyal medyada reklam, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanı olarak çalışabilecek veya kendilerini bu alanda uzmanlaştırarak akademik kariyer yapma olanağına kavuşabileceklerdir. Şu anda, alanında donanımlı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunlarına piyasada büyük talep bulunmaktadır.