Anasayfa / Programlar / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı​
Program Hakkında

Halkla ilişkiler ve Tanıtım, tüm dünyada öne çıkan ürün, hizmet ya da marka ile ilgili iletişimi içeren çağdaş bir disiplindir.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi olarak, birçok disiplinden beslenebilen iletişimin çok yönlü profesyonellere ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. Dolayısıyla program öğrencilerimizi,  stratejik iletişim yönetimine ihtiyaç duyan her kurumda, tanıma ve tanıtma faaliyetlerinde görev alabilecek nitelikte yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Halkla ilişkiler kişi veya kuruluşların bilgi ve iletişim gereksinimlerine bütünsel bakış açısıyla etkin çözümler üretirken bilimsel araştırma yöntemini uygulayan bir disiplindir. Ülkemizde ulusal ve uluslararası gelişmelerin etkisiyle halkla ilişkiler gün geçtikçe saygınlığını arttırmakta ve aranan bir meslek dalı olmaya devam etmektedir. Halkla ilişkiler bir lüks değil işletmeler için bir gereksinim haline gelmiştir.
Programda yer alan derslerde, ürün, hizmet ya da markanın gereksinimi olan mesaj veya etkinliği ortaya çıkarabilmek için bilgi, araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçler kuramsal ve uygulamalı işlenecektir. Bölümün eğitim felsefesi, öğrencileri, stratejik iletişiminde çeşitli liderlik rolleri için hazırlamaktır.  Bu amaca ulaşmak için, bilimsel ve teknolojik gelişmeler yakından izlenecek, sektörün gereksinimleri de dikkate alınarak derslerle birleştirilecektir.
Amaç; iletişimin yazılı ve sözlü formları, pazarlama, örnek olaylar, istatistik, araştırma, grafik ve tasarım, metin yazımı ve görselleştirme, medya planlama ve kampanya gibi derslerle öğrencilerin gelecekte yer alacakları projelerin çözümünün alt yapısını hazırlamaktır.

Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, reklam stratejisi ve planlaması konusunda herhangi bir ticari kuruluşun reklam ve iletişim çalışmalarında, kurumların Tanıtım ve Halkla İlişkiler departmanlarında, kamu sektörünün tanıtım faaliyetlerinde,  Halkla İlişkiler Şirketlerinde ve Reklam Ajanslarında çalışabilirler.
 
Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mezun öğrencilerimiz; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, İletişim ve Tasarım, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler gibi bölümlere geçiş yapabilmektedirler.