Anasayfa / Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik Bölümü
Hemşirelik Bölümü
Bölüm Hakkında

İnsanın değer ve davranışlarını anlayan, bilimsel sorun çözme yöntemini kullanarak birey, aile ve grupların en üst düzeyde fizyolojik, psikolojik ve sosyal işlevlerini sürdürebilmeleri için sağlıklı ya da hasta bireylerin her ortamda hemşirelik bakım ihtiyaçlarını tespit edebilen, bu ihtiyaçları mesleki standartlar düzeyinde karşılayabilmek için gerekli olan hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, hayat boyu öğrenme ile bireysel gelişimini sürdürebilen, eğitim ve araştırma projelerini yürütebilen, uluslararası standart ve etik kodları kullanan disiplinler arası ekip çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen hemşireler yetiştirmektir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, modern hemşireliğin rol ve işlevlerinde yeterlilik kazanmış mezunlar yetiştirmek üzere, hemşirelik eğitimi için ön görülen uluslararası ölçütler doğrultusunda yapılandırılmış, teorik ve uygulamalı derslerin içerikleri ve ağırlıkları bu ölçütlere göre belirlenmiştir.
Bölümde, tıp ve hemşirelikle ilgili bilgilerin yanı sıra davranış bilimleri ve sosyal bilimlere yönelik konular ele alınmaktadır. Ülkemizde uygulanmakta olan sağlık politikaları sağlık hizmetlerine erişimi hızla artırmaktadır. Bu da her geçen gün yeni sağlık personeli ihtiyacını doğurmaktadır. Sağlık ekibinin hekimden sonraki en önemli elemanı olan hemşire ihtiyacı ülkemizde hekim ihtiyacının önüne geçmiş durumdadır.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Mezunlarımız, tıbbın birçok alanında, kamuya ait hastaneler, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, ayaktan tedavi eden klinikler, kronik ve uzun süreli bakım veren yerler, sağlık ile ilgili eğitim ve araştırma merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, çocuk ve yaşlılar için kurulmuş bakım, rehabilitasyon ve eğitim merkezleri, el cerrahi merkezleri, bankaların sağlık kuruluşları gibi bölümlerde hizmet vermektedirler.