Anasayfa / İlk ve Acil Yardım Programı
İlk ve Acil Yardım Programı
Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Sağlık Meslek Yüksek Okuluna Bağlı İlk ve Acil Yardım Önlisans Programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir
İlk ve Acil Yardım Önlisans Programının temel hedefi hastalık yada kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikerleri yetiştirmektir Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri ilk ve acil yardım teknikerliği mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirtimek amacıyla Hastanelerde ve 112 İl Ambulans Servislerinde staj yaparlar.

Programın Amacı
İlk ve Acil Yardım Teknikerliği Önlisans Programının amacı; hastalık yada kaza sırasında ilk anda olay yerinde uygulanacak tedavi ve bakım hizmetini verip, hastanın veya yaralının donanımlı ambulansla hastaneye taşınmasını sağlayacak Acil Yardım Teknikeri yetiştirmektir. Ambulans teknikeri olmak için kişilerin fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, hasta ve zayıf insanlara yardım etmekten hoşlanan, bedence sağlıklı ve güçlü, çabuk ve doğru karar verebilen, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir

Programın Hedefleri
İlk ve Acil Yardım Teknikerleri günümüzde Ambulans sistemlerindeki yeni açılımlar ve hastane öncesi acil sistemindeki köklü değişikler sonucu önemli ve zorunlu elemanlar haline gelmişlerdir. Sektörün bu önemli ihtiyacını karşılayan programımızın bu doğrultudaki işlevi de, bilgi, beceri ve donanım üstünlüğü kazanmış paramediklerin yetiştirilmesini sağlamaktır. Hastane içi uygulamalar, 112 uygulamaları ile zorunlu 1. ve 2. sınıf yaz stajları öğrencilerimizin iş yaşamına başlamadan önce alan deneyimi kazanmalarını sağlamaktadır.
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İl ve Acil Yardım' alanında Önlisans Derecesi verilir.

Derecenin Düzeyi
120 AKTS kredisinden oluşan Önlisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Kısa Seviye (Ön Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 5. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır..
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.

Programın Profili
Programda amacımız; kaza, yangın gibi felaketler ve kalp krizi, solunum yetmezliği gibi diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı olay yerinde uygulayıp, hastayı iyi donanımlı bir ambulans ile bir sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar vermeden ulaştırmayı sağlayacak, nitelikli sağlık girişimi uygulayabilecek, dikkatli, soğukkanlı ve sorumluluk duygusu güçlü, başkaları ile iyi iletişim kurabilen sağlık personeli yetiştirmektir.

Programın Öğrenme Çıktıları
1. Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Travma Yaşam Desteği ile ilgili bilgileri öğrenir
2. Felaket durum yönetimi ile ilgili bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder
3. İlk yardım ile ilgili uygulamaları takip eder.
4. Acil durumlara hastane öncesi müdahale konusunda bilgileri öğrenir
5. İlk ve Acil Yardım Teknikerliği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler
6. İleri sürüş Teknikleri konusunda bilgileri öğrenir ve gelişmeleri takip eder.
7. Sahada, ambulansta acil tıbbi yardım ve bakım uygular.
8. Felaket durumlarında ve Acil Serviste bakım önceliğini belirlemek için triyaj uygular.
9. Ambulans sürücüsü olarak görev alır
10. Sahada ve ambulansta travma müdahale ve bakımı yapar
11. Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
12. Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
13. Alanındaki bilimsel araştırmaları izleyerek, proje ve etkinlikler geliştirir.

Mezunların İstihdam Profilleri
İlk ve Acil Yardım Teknikerleri,özel veya resmi ambulans servislerinde, üniversite ve devlet hastanelerinin, özel sağlık kuruluşlarının; acil servisleri ve işyeri acil yardım ünitelerinde çalışırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler..

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.

Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.

​İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr.Gör.Büşra HANCI busrahanci@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123