Anasayfa / Bölümler / İşletme Bölümü
İşletme Bölümü
Bölüm Hakkında
İşletme lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bölümde,  işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da yetişmesi amaçlanmaktadır. İşletme Bölümü aynı zamanda, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon bilim dalları arasından seçim yapma olanağı vermektedir. Bölümün amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına uzman veya araştırmacı olarak hazırlamaktır.
İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletme Bölümü’nde öğrencilerimize, evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekler kazandırılırken; araştırma, planlama, etkin karar alma, uygulama nitelikleri de kazandırılmaktadır.
Böylece yakın geleceğin çağdaş yöneticisinin yönetim becerilerini geliştirip bu temel görevdeki başarı birikiminin arttırılması sağlanmaktadır.

Eğitim-Öğretim Sistemi
Dört yıllık lisans programının birinci yılında, öğrencilerimiz, temel işletme kavramlarıyla tanıştırılmakta, daha sonraki yıllarda alacakları derslerin altyapısını oluşturmakta, İngilizce ve bilgisayar teknolojisini kullanma becerilerini geliştirmektedir.
İkinci yılda, işletme yönetiminin çağdaş dünyadaki yeri kavratılmakta, işlevsellik özellikleri ve kantitatif karar verme teknikleri geliştirmektedir.
Üçüncü yılda, pazarlama, finans, muhasebe, yönetim, insan kaynakları, üretim yönetimi gibi alanlara ağırlık verilerek, işletme yönetiminin bütünselliği kavratılmakta ve öğrencilerimizin yönetim, araştırma, analiz ve karar verme yeteneklerine işlevlik kazandırılmaya çalışılmaktadır.
Dördüncü yılda, ulusal ve küresel işletme stratejileriyle, öğrencimizin ilgi duyacağı bir fonksiyonel alanda pazarlama, muhasebe - finans, üretim, yönetim ve insan kaynakları ile uluslararası / küresel işletme yönetimi ana dallarından birinde uzmanlaşması amaçlanmaktadır.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, hesap uzmanlığı, kontrolörlük vb. görevler yanında işletmelerin çeşitli departmanlarında meslek elemanları ve yönetici olarak çalışma imkanına sahiptirler. Bağımsız iş kurabilme nitelikleri kazanan bölüm mezunlarının serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak da çalışmaları mümkündür.