Anasayfa / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Yönetimi Anabilim Dalı Programları
İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı Programları​
İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ-TEZSİZ (YÜZYÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM ) YÜKSEKLİSANS PROGRAMI HAKKINDA BİLGİLER

İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans programının amacı hızla değişen iş dünyasında faaliyet gösteren İşletmelerin lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermektir. Program İşletmenin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele almaktadır.

Tüm dünyada İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) programları üniversitelerin prestijli amiral gemisi konumundadır. Bu programlar Uzman yönetici kadroların yönettiği işletmelerin orta/uzun vadede rekabetçi konumunu sürdürebilmesi için, işletme eğitimi alanında lisans programlarından başlayarak doktora programlarına kadar uzanan bir geniş ölçekteki eğitim hizmeti yelpazesinin en önemli halkasını oluşturmaktadır.

İşletme Yönetimi (MBA) yüksek lisans programı İşletmenin bilim dalları olan yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, muhasebe ve finans, üretim ve pazarlama alanlarından dersler içermektedir. Bu yönü ile program genel işletme alanında kariyer edinme amacında olan yöneticiler için bir fırsat niteliğindedir.
Günümüz yöneticileri problem çözen, karar verenler olarak sosyal ve davranışsal özellikler içeren karmaşık problemler ile mücadelede bütüncül bir yaklaşım kullanmalıdırlar. İş dünyasında var olan ana düşünce modu indirgenemeyen karmaşıklıkla mücadele edememektedir. Bundan dolayı, organizasyonlarda kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin sadece kısmi çözümler ürettiği gerçeğinin farkında olmak gerekir. 21’nci yüzyıl yöneticileri değişik yönetsel problemleri farklı metodolojileri aynı anda kullanabilen “yaratıcı bütüncüllük” becerisi ile donanmalıdırlar.

Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır.

Bu program, iş dünyasının imalat sektöründeki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi, Stratejik İşletme Yönetimi, Stratejik Pazarlama ve İnsan Kaynakları gibi konularda eğitim verecek olan program, lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmayı hedeflemektedir.

​Programa Öğrenci Kabul Koşulları
  1. Bir lisans diplomasına ve lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olması,
  2. Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması, 
  3. Tezli programda, ALES’den başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olması veya ALES taban puanına karşılık Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen GMAT veya GRE’den eşdeğer taban puanını almış olması,
  4. İlgili enstitü kurulu tarafından belirlenen diğer şartları yerine getirmiş olması.   Yüksek lisans derecesi almak için gerekli olan toplam kredi sayısı ile alınması gereken zorunlu ve seçmeli dersler, dersin kodu, içeriği ve kredisi
  5. Bu programdan mezun olup, yüksek lisans derecesi almak için 8.1.’de gösterilen tezsiz program için 10 dersin ve dönem projesinin (36 kredi), tezli program için 8 dersin, seminer dersinin ve tezin (24 kredi) başarıyla tamamlanması gerekmektedir.