Anasayfa / Programlar / İşletme Yönetimi Programı
İşletme Yönetimi Programı
Program Hakkında

İşletme Yönetimi Programının amacı, işletmelerin ihtiyaç duyduğu, küresel dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi ve beceri ile donatılmış nitelikli insan gücü gereksinimini karşılayacak mezunlar yetiştirmektir.
Programın sonunda öğrencilerin, işletme dünyasına işletmeciliğin ilkelerini özümsemiş,  kaynakların etkin ve verimli kullanımına yönelik doğru kararlar alabilen, stratejik yönetim, pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesinde etkin bir şekilde görev alabilen, yönetim ve organizasyon becerileri gelişmiş, analiz-sentez yeteneği güçlü ve etik değerlere bağlı nitelikli çalışanlar olarak iş dünyasına kazandırılmaları hedeflenmektedir.

Öğrencilerimiz "İşletme Yönetimi" programını matematik, ekonomi, bilgisayar, hukuk, muhasebe, işletme, üretim yönetimi, pazarlama, davranış bilimleri, yönetim ve organizasyon gibi alanlarda dersler görerek iş hayatına geniş bir perspektiften bakma olanağına kavuşmak ve daha da önemlisi kendi nitelik ve isteklerine uygun bir iş bulmak ya da "kurmak" amacı ile tercih etmektedirler.

Günümüzde öğrencilerimizin iş hayatına atılırken kendilerini rakiplerinden ayıracak özelliklerle donanmış olmaları son derece önem taşımaktadır. Bu açıdan İşletme Yönetimi Programı, alanında uzman akademik kadro ile kaliteli bir eğitimi sunarak öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları bilgi donanımını sağlamayı amaçlamaktadır.
 
Çalışma Alanları       
Mezunlarımız; kamu veya özel sektör işletmesi ayrımı olmaksızın; işletme yöneticiliği, muhasebe, pazarlama, ihracat-ithalat, kalite yönetimi, bankacılık, sigorta,  halkla ilişkiler,  finans, insan kaynakları, üretim departmanlarında  görev alabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler
Mezun öğrencilerimiz; Bankacılık, Bankacılık ve Finans, Bankacılık ve Finansman, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Öğretmenliği, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sermaye Piyasası, Sigortacılık Sigortacılık ve Risk Yönetimi, Uluslararası Finans, Uluslararası İşletmecilik, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, İşletme Enformatiği, Lojistik Yönetimi gibi bölümlere dikey geçiş yapabilmektedirler.