Anasayfa / Bölümler / Psikoloji Bölümü
Psikoloji Bölümü
Bölüm Hakkında
Psikoloji; biyolojik, sosyal ve psikolojik süreçleri kapsayan ve bu konularda araştırma içeren bir bilim dalıdır. Bilimsel araştırmalar yaparak insanların düşünce, tutum, duygu ve davranışlarıyla ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmayı amaçlayan psikoloji dalı hem uygulamalı hem de kuramsal çalışmaları gerektirmektedir. Bu bağlamda, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Psikoloji Bölümü’nün temel hedefi;  psikoloji alanında tam donanımlı, kendisiyle ve çevresiyle barışık, kendi kararlarını kendisi alan, sorumluluk üstlenen, mutlu, uyumlu, üretken, öz ifadeyle kendini gerçekleştirmiş, nitelikli psikologlar yetiştirmektir.

Psikoloji eğitimi, kişinin kendisini incelemesini ve anlamasını mümkün kılmaktadır. 
Psikoloji Bölümü eğitiminin kazandırdığı temel bilgi ve beceriler, sadece eğitim kurumlarında değil, toplumun her kesiminde kullanılabilir. Sağlıklı bir toplum, ancak bireylerin ruhen ve bedenen sağlıklı yetişmeleri ile mümkün olacaktır. İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nün öncelikli amacı; öğrencilerimizi psikolojinin kuramsal ve uygulamalı araştırma  alanlarıyla  donatarak  alanında uzman bireyler yetiştirmektir.

Eğitim  - Öğretim Sistemi
Psikoloji Bölümü, TM-3 puanı ile öğrenci almaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe olup hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Bölüm öğrencilerinin başarı şartlarını sağladığı takdirde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp çift anadal ve yandal yapma imkanı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus  programı olanaklarıyla  yurt dışındaki üniversitelerde  eğitim  yapabilirler.
Eğitimlerinin ilk iki yılında öğrenciler, psikolojinin alt dallarını tanıyacaklar, gelişim, öğrenme, bilişsel, sosyal, endüstriyel/örgüt ve klinik psikoloji gibi temel alan derslerini  alacaklardır. Ön lisans eğitiminden sonra, psikolojinin uygulama alanında çalışmak isteyen öğrencilerimiz uygulamalı (staj) derslerini belirleyerek, endüstriyel/örgüt psikolojisi, klinik psikoloji ya da deneysel/bilişsel psikoloji alanlarında yoğunlaşabilme olanaklarına sahip olacaklardır. Psikoloji alanında yüksek lisans yapmak, araştırmacı ya da akademisyen olmayı düşünen öğrencilerimiz ise 4. sınıfta, bir öğretim üyesi denetiminde kendi araştırma projelerini yürüterek, araştırma altyapısına sahip olabilirler.

Mezunların İstihdam Olanakları
Mezunlar, halkla ilişkiler ve medya, insan kaynakları, reklamcılık, pazarlama, sosyal hizmetler ve eğitim alanlarında yoğunlaşmış sivil toplum kuruluşları, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim kurumları gibi çok çeşitli ortamlarda iş bulmaktadırlar. Psikolog bulundurması gereken çeşitli kurumlar olduğu gibi psikologların çalışabileceği ve faydalı olabilecekleri pek çok pozisyon bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; diyaliz merkezleri, huzurevleri, anaokulları ve kreşler, psikoteknik merkezleri, psikiyatri birimi bulunan özel ve devlet hastaneleri, Adli Tıp Kurumu, karakollar, polis okulları, aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri gibi adalet bakanlığına bağlı birimler, kişisel gelişim merkezleri, çeşitli eğitim kurumları, üniversiteler, belediyeler, şirket, okul ve üniversiteler ve öğrenci yurtlarının danışmanlık ve rehberlik birimleridir. Psikoloji alanında lisans derecesi alanlar, akademik ortamlar, danışmanlık şirketleri veya diğer kurumlarda araştırmacı olarak çalışabilirler. Günümüz piyasasında psikoloji bölümü mezunlarına büyük talep vardır.