Anasayfa / Bölümler / Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
Bölüm Hakkkında
Bölümün temel amacı  görsel, işitsel, basılı ve elektronik ortamda kitle iletişim araçlarını tanıyan, özelliklerine göre bu araçları en verimli kullanabilen gerekli teknik donanıma sahip insan gücü yetiştirmektir. Bu bölümde, medya sektörünün her alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş radyo, televizyon ve sinema alanında uzmanların ve bilim insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Dijital platformlarda yaşanan rekabet ve tematik kanalların çoğalması, bunun yanı sıra yeni medya araçlarının da bireylerin günlük yaşantısında son derece önemli bir konumda olması, mesleki çeşitliliğin artması bu alanda yeni fırsatların oluşmasına zemin hazırlamıştır. Böylesine önemli bir sektöre alanlarında yetkin ve nitelikli elemanlar yetiştirmek Radyo-Televizyon ve Sinema bölümünün temel amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, öğrenciler hem ekip çalışmasının önemini kavrayacak, hem de bireysel yeteneklerini ön plana çıkarabileceklerdir.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü çeşitli olayları kavramaya yarayacak uzmanlık bilgileri veren, iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir programdır.
Teknolojinin hızla ilerlediği çağımızda görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarının toplumlar üzerindeki etkisi oldukça fazladır. Kitle iletişim araçlarının doğru bir şekilde kullanılabilmesi için sektöre nitelikli eleman kazandırma ihtiyacını değerlendiren üniversitemiz, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesi altında Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde öğrenciler eğitimleri sırasında kullanacakları araçları tanımanın yanında, kavramlar ve meslek hayatında karşılaşacağı durumlara da çözüm bulabilecek şekilde donanımlı olarak yetiştirilmektedir.
En son teknoloji kullanılarak kurulmuş olması nedeniyle öğrenciler kuramsal bilgilerini stüdyoda  uygulamalı çalışmalarla birleştirerek başarılı sonuçlara ulaşacaklar, sektöre adım attıklarında ilgili alanlarda rahatlıkla görev yapabileceklerdir.

Eğitim – Öğretim Sistemi
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü, TS-2 puanı ile öğrenci almaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe olup hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Bölüm öğrencilerinin başarı şartlarını sağladığı takdirde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp çift anadal ve yandal yapma olanağı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz Erasmus  programı olanaklarıyla  yurt dışındaki üniversitelerde  eğitim  yapabilirler.
4 yıllık lisans programında  öğrenciler ilk yıllarda öncelikle iletişim kavramı,  kitle iletişim araçları, kitle iletişim kuramları, sosyolojisi, hukuku, felsefesi, metin yazma ve  hitabet  gibi derslerle   temel bilgiler edinecektir.  Bir sonraki aşamada  öğrencilerimiz radyo, televizyon ve sinema alanında uzmanlaşmak istedikleri konularda seçmeli dersler arasından   kuramsal ve uygulamalı dersleri seçerek mesleki becerilerini geliştirecek,  yaratıcı çalışmalara  imza atabilecek bilgi ve becerileri kazanacaktır.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezun olacak öğrencilerimiz, başta radyo , televizyon ve sinema  kurum ile kuruluşları olmak üzere, çeşitli prodüksiyon şirketleri ve reklam ajanslarının yanı sıra, kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, dizi ve film senaristliği, sunucu, programcı, kameraman, radyo programcılığı, film yapımcısı, film yönetmeni, muhabir, editör ya da teknik eleman olarak çalışma olanağına sahip olacaktır. İlgi alanlarına göre başarılı öğrenciler akademisyen olmayı seçebilirler.