Anasayfa / Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekili’nden,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 18.06.2013 tarihinde (Resmi Gazete sayı: 28681 ile) kurulmuştur. Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans ve Doktora öğretimi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri doğrultusunda  “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitüleri Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ve “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.
Enstitü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere iki ayrı eğitim programı uygulanacaktır. Yükseköğretim kurumlarımızın sağlık alanındaki bilim adamı ihtiyacının karşılanmasında ve böylece ülke sağlığına yönelik araştırma ve uygulamaları yönlendirecek potansiyelin sağlanmasında önemli bir sorumluluk payı yüklenecek olan Enstitü’müz, ulusal ve uluslararası lisansüstü eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarıyla etkileşimleri artırıp, ortak eğitim programları oluşturarak, lisansüstü ve araştırma platformlarında daha etkin ve yetkin bir konuma gelmeyi amaçlamaktadır. Enstitümüzde Yüksek Lisans ve Doktora programları, ikinci öğretimde uygulanarak, çalışan sağlık profesyonellerine Lisansüstü çalışma yapma kolaylığını sunmak istiyoruz.

 
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde, ilk olarak İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı  (tezli ve tezsiz) açılmasına karar verilerek Yükseköğretim Kurulu’na başvurulmuş ve öğrenci alımı için onay beklenmektedir.
 
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalları:
İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezsiz Yüksek Lisans)
İş Sağlığı ve Güvenliği (Tezli Yüksek Lisans)
(Programların 2013-14 Bahar Yarıyılında başlatılması için YÖK e başvurulmuştur).
 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 
Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı
 
Sosyal Hizmet Anabilim Dalı
 
Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı
 
Tüm akademisyen adaylarımıza başarı ve esenlikler dilerim. Sevgilerimle.