Anasayfa / Bölümler / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Bölüm Hakkında

 
Bölüm Hakkında
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Siyaset Bölümü’nün amacı; iç politika, siyaset bilimi, yerel yönetimler ve devlet kurum ve kuruluşlarında kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen kişilere bu alana ilişkin profesyonel bilgiler vererek,
 Yurtiçi ve yurtdışına yönelik olarak öğretim elemanı yetiştirmek,
 İç politika ve siyaset bilimi alanında faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarına yetişmiş eleman sağlamak,
 Yurtiçi siyasal ve kamusal örgüt ve kurumlara uzman yetiştirmek,
 Öncelikle İçişleri Bakanlığı olmak üzere diğer devlet kurum ve kuruluşları ile devlet dışı kuruluşlara uzman ve yönetici sağlamayı ve bu konuda daha geniş bilgi sahibi olmak isteyenlere teknik ve derinlemesine bilgi sunmaktır.
Bölüm, öğrencilere küresel ilişkileri siyasi, ekonomik ve kültürel süreçlerin iç ilişkilerini disiplinler arası bir bakış açısıyla kavrama becerisi kazandırmaktadır. Bölümün akademik kadrosu, öğretimdeki etkinliği arttırmak amacıyla yeni disiplinler arası yöntemler geliştirme yeteneğine sahip bilim insanları arasından seçilmektedir.
Bölümün eğitim vizyonu öğrencilere entelektüel derinlik kazandırmanın dışında, soru sormayı ve eleştirel düşünmeyi, alternatif bakış açılarına açık olmayı ve ekip halinde çalışmayı öğretmektir. Bu amaca yönelik olarak bölüm disiplinler arası bilgi birikimini desteklemektedir.
Bölümün temel hedefi, dengeli ve çok boyutlu bir eğitim vermektir. Siyaset bilimine giriş niteliğindeki derslerin yanı sıra, öğrencilerin Avrupa Birliği, uluslararası ilişkiler kuramları, göç ve vatandaşlık, dış politika, politik ekonomi, demokratikleşme, insan hakları, eşitlik ve sosyal adalet, toplumsal cinsiyet ve kimlik politikaları gibi konularda da kapsamlı araştırma yapabilmeleri amaçlanmaktadır.

 
Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, yurt içinde ve yurt dışında kamuda ve özel sektörde çok geniş kariyer olanakları bulmakta, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin çeşitli kuruluşlarında, Dışişleri Bakanlığı’nda, üniversitelerde, medyada ve özel şirketlerde çalışabilmektedir.