Anasayfa / Sosyal Hizmet Bölümü
Sosyal Hizmet Bölümü
Bölüm Hakkında
Sosyal Hizmet (Sosyal Çalışma) başta sosyoloji, felsefe ve siyaset bilimi alanlarını birleştiren çok disiplinli teori, araştırma ve uygulama alanıdır. Çok-disiplinli yapısıyla öne çıkan sosyal çalışma alanı, bir yandan insan bilimleri arasındaki kavramsal ortaklıklara ve kesişmelere yaslanmaktadır; diğer yandan ise konu edindiği “yoksulluk”, “dışlanma”, “gençlik” ve “göç” gibi sorunlu konulara somut çözümler üretmektedir. Bu haliyle sosyal çalışma kent alanlarının merkezinde ve çevresinde kamusal alanların kurulmasını kendisine dert edinmektedir. Sosyal çalışma bölümü, sorunlu alanların çözümüne dair uygulanması gereken kamu politikalarının oluşturulması ve bu politikalara uygun kurumların – gerek yerel ölçekte gerekse de ülke çapında, inşasına dair yaklaşımların geliştirilmesini hedeflemektedir.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
Sosyal Çalışma bölümünden mezunlar yerelden genele, yurtiçinden yurtdışına kadar geniş ölçekli bir istihdam sahasına sahiptir. “Sosyal hizmet uzmanı” unvanı ile belediyelerde ve kamuda iş bulabilen mezunlar aynı zamanda ulusal ya da uluslararası sivil toplum kuruluşlarında görev alabilmektedir. Türkiye’de gelişmeye açık olan bu alan sağlık, eğitim, yoksulluk, özel eğitim, hukuk, gençlik sorunları, psikoloji ve kültür konularında somut projeler üreterek kamuya ve kamusal kültüre katkı sunmaktadır. Mezunlar aldıkları insan bilimleri formasyonu sayesinde akademik kariyer için gerekli temel zemini de edinebilmektedirler.