Anasayfa / Bölümler / Sosyoloji Bölümü
Sosyoloji Bölümü
Bölüm Hakkında
Sosyolojinin temel amacı toplumun ve toplumsal davranışların sistematik ve bilimsel bir biçimde incelenmesidir. Bu nedenle  İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde bilgi üretimi sürecinde toplumsal saha araştırmalarına özellikle önem verilmektedir.
Sosyoloji Bölümü’nde eleştirel düşünebilen, hem yerel hem de küresel gelişmeleri okuyabilen, kariyerinde farklı alanlarda çalışabilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Günümüzde  bilgi hızla eskimekte  ve değişmektedir.  Buna paralel olarak, öğrencilerimizin teknik bilgileri edinmelerinin yanı sıra, bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenmelerini  ve  de öğrendiklerini değişen koşullara uyarlayabilmelerini önemsiyoruz. Derslerimizi ve öğrenciler tarafından  geliştirilmesini istediğimiz projeleri de bu doğrultuda kurguluyor, öğrencilerin kendilerini yazılı ve sözlü olarak en iyi biçimde ifade edebilmelerini amaçlıyoruz.
Sosyoloji Bölümünde öğrenciler, yöntemsel  ve düşünsel analiz yeteneklerini geliştirmelerinin yanı sıra, hem küresel hem de yerel dinamikler karşısında  farkındalığı gelişmiş bireyler haline gelebileceklerdir. Öğrenciler, hem sosyolojinin kuramsal çerçevesini ve bilimsel araştırma yöntemlerini hem de disiplinler arası bir çerçevede sosyolojinin eğitim, psikoloji, siyaset bilimi, iletişim, antropoloji, felsefe gibi alanlarla ortak noktalarını öğrenebileceklerdir. 

Eğitim-Öğretim Sistemi
Sosyoloji Bölümü, TM-3 puanı ile öğrenci almaktadır. Bölümün eğitim dili Türkçe olup hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır. Bölüm öğrencilerinin başarı şartlarını sağladığı takdirde iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp çift anadal ve yandal yapma imkanı bulunmaktadır. Öğrencilerimiz,  Erasmus  programı olanaklarıyla  yurt dışındaki üniversitelerde  eğitim  yapabilirler.
Sosyoloji Bölümünün araştırma ve müfredat konuları arasında; köy sosyolojisi, kent sosyolojisi, aile sosyolojisi, suç sosyolojisi, sosyal cinsiyet ilişkileri, kadın çalışmaları, sağlık sosyolojisi, popüler kültür, sosyal tabakalaşma, sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri, istatistik, felsefe, psikolojiye giriş gibi birçok disiplini kapsayan konular yer almaktadır. Bölümde uygulanan ders programında sosyoloji formasyonunun yanı sıra felsefe, mantık ve psikoloji grubu dersler de yer almaktadır.

Mezunların İstihdam Olanakları
Mezunlar sahip olacakları disiplinlerarası bilgiler ile hem kamuda hem de özel sektörde iş olanağına sahip olabileceklerdir. Mezunlar, basın ve medya kuruluşlarında, ajanslarda, araştırma şirketlerinde, düşünce ve fikir kuruluşlarında, sanayi işletmelerde, ticari işletmelerde, yerel yönetimlerde, çeşitli şirketlerin halkla ilişkiler, reklamcılık, kurumsal iletişim, araştırma ve geliştirme, insan kaynakları birimlerinde ve çeşitli eğitim kurumlarında görev alabileceklerdir. Türkiye’de gittikçe önem kazanan sivil toplum kuruluşlarında proje koordinatörü ya da yöneticilik pozisyonunda çalışabileceklerdir.