Anasayfa / Bölümler / Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yöneticiliği Bölümü
BESYO / SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
        Spor alanında dört yıl eğitim veren İESU /  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
Spor Yöneticiliği Bölümü’nün amacı:
 • Spora üst düzeyde yetenekli,
 • Yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
 • Ekip halinde çalışmaktan hoşlanan,
 • Ülkemizde spor yönetiminde söz sahibi olacak  yöneticileri, işletme, yönetim ve spor bilimlerinin temelleri içerisinde yetiştirilmesini sağlamaktır.
         2014 - 2015 Eğitim - Ögretim yılında açılmış olan bölümümüz İstanbul Esenyurt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda hizmet vermektedir. Bölümümüz, dünya standartlarında bir eğitim anlayışı ile özgün bilgiler yaratılmasını sağlamak ve geleceğe yön verebilecek bireyleri yetiştirmek amacıyla öncü bir dünya üniversitesi olma hedefi ile kurulmuştur. 
         Spor Yöneticiliği Bölümü, 2014 - 2015 Eğitim ve Öğretim yılında 53 öğrenci ile eğitim hayatına başlamıştır.  Öğrencilerimiz sekiz yarı yıl içinde zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamladıktan sonra spor yöneticisi unvanını alarak mezun olurlar. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere  SPOR YÖNETİCİLİĞİ LİSANS DİPLOMASI “  verilecektir.

Spor Yöneticiliği Program Profili
         Spor Yöneticiliği Bölümü, öğrencilerin en yeni teknolojileri takip etmeleri ve öğrenmeleri için yüksek nitelikte bir program sunmakla birlikte  uygulamalı ve kuramsal araştırmalara katılımlarını sağlamak için kurulmuştur. Lisans programı, ortak eğitim stratejisi ve uygulama yaparak deneyim kazandırma anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. Böylece eğitim alanındaki yeni tekniklerin kolayca uyarlanması mümkün olacaktır. Programda öğrencilere spor yöneticiliği yapma konusunda yöneticilik becerilerini kazandırmak amacıyla uygulamalı eğitim verilmektedir.
 Spor Yöneticiliği lisans programı 240  AKTS kredisinden oluşan 4 yıllık bir programdır. Program, Bologna Süreci’nin Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi’nde tanımlanan 1. Düzey ile Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde  tanımlanan 6. Düzey yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini kapsamaktır. Aynı zamanda Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme  Yeterlilikler Çerçevesi’nde tanımlanan 6. Düzey yeterliliklerini sağlamaktadır.
        Spor Yöneticiliği lisans programımız, mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterlilikleri kazandıran, akademik ağırlıklı bir programdır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması
        İstanbul Esenyurt Üniversitesi yaşam boyu öğrenme ilkesini esas alarak, daha önce bir başka kurumda alınmış dersleri tanır ve bu derslerin öğrenme çıktıları Spor Yöneticiliği Bölümü’nde kayıtlı programınkilerle uyumlu olduğu takdirde mezuniyet kredisinden muaf tutar. Öğrenme çıktılarının uyumu ve muafiyeti konularına BESYO / Yönetim Kurulu tarafından ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak karar verilir.
Eğitim Öğretim Yöntemleri
         İESU / BESYO Spor Yöneticiliği programlarında en çok kullanılan eğitim-öğretim yöntemleri aşağıda verilmiştir. Programlarda, amaç ve hedeflerine göre, bu listede sıralanan yöntemlerin tamamı kullanılmaktadır. Spor Yöneticiliği Bölümü’nün, hedeflediği program öğrenme çıktıları ve eğitim-öğretim yöntemleri İESU Web sayfası “Bologna Bilgi Paketi & BESYO / Spor Yöneticiliği  ” kısmında yer almaktadır.
 • Grup Çalışması
 • Spor Tesislerini tanıma ve tanımlamaya yönelik geziler
 • Seminer
 • Uygulama
 • Ödev
 • Staj
 • Proje Hazırlama
   Mezuniyet Koşulları
        Bir öğrencinin Spor Yöneticiliği lisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmesi için:
 • Ders planındaki 240 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarmak,
 •  4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.
Mezunların Mesleki Alanları ve Akademik İlerleme Olanakları
        Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, amatör ve profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı İl ve İlçe Müdürlükleri’nde, kamu ve özel kuruluşlara bağlı her türlü spor tesislerinde, sporcu eğitim merkezlerinde ve özel spor kurslarında çalışabilirler.
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Spor Yöneticiliği bölümünde ya da bölümle ilgili alanlarda yüksek  lisans ve bazı durumlarda doktora programlarına başvurabilirler.
        Lisansüstü Eğitim Ulusal Yönetmeliği’ne göre, öğrenciler yüksek lisans programlarına, lisans programlarındaki başarı seviyeleri ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda ilgili alanlarda aldıkları puanları esas alınarak kabul edilmektedirler. Bu bağlamda ulusal yönetmelikler ve her üniversitenin senatosu tarafından belirlenen yönetmelikler, adayların genel değerlendirmesinde ALES sonuçlarının ağırlığını belirleyecektir. Kurumların yönetmeliklerine bağlı olarak, başvurulan bölümlerin bazılarına kabul edilebilmek için yabancı dilde belirli düzeyde yeterlilik de gerekmektedir. 
 
 
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜM BAŞKANI
Doç. Dr. Nevzat Selim GÖKAY