Anasayfa / Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı
Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı
Düzey ( Önlisans), TYYÇ: 5. Düzey, QF-EHEA:Kısa Düzey, EQF-LLL: 5. Düzey
Program Hakkında Genel Bilgi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Bu programın amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan kişilere eğitim vermektir. Bu nedenle öğrenciler iki yıl boyunca teorik ve pratik derslerde öğrendikleri bilgi ve becerileri, uygulamalı olarak geliştirmek için dördüncü yarıyılda dönem içi rutin laboratuvar uygulaması ve ikinci ve dördüncü yarıyıl sonunda yaz stajı yaparlar.
 
Programın Amacı
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan, konusu ile ilgili aldığı eğitimi ve bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, tıbbi laboratuvarla ilişkili analiz bulgularını elde edebilen, amacına uygun şekilde düzenleyip, paylaşabilen ve bu özelliklerini sağlık sektöründe hizmet veren laboratuvarlarda kullanarak, görev alabilecek kalitede meslek elemanları yetiştiren bir programdır.
 
Programın Hedefleri
 
Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Tıbbi Laboratuar Teknikleri' alanında Önlisans Derecesi verilir.
 
Derecenin Düzeyi
120 AKTS kredisinden oluşan Önlisans Programıdır ve gerekli AKTS kredileri ile düzey tanımlayıcıları, Avrupa Yükseköğretim Alanı HE (QF-EHEA) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi (European Qualifications Framework)’nde Kısa Seviye (Ön Lisans) ve Türkiye Yükseköğretim Alanı Nitelikler Çerçevesi’nde 5. seviye niteliklerine göre belirlenir. Bunun yanısıra, düzey tanımlayıcıları, Yaşamboyu Öğrenim (EQF-LLF) için Avrupa Nitelikler Çerçevesi’nde belirlenmiş 5. seviye yeterliliklerini karşılamaktadır..
 
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler için Türkiye’deki herhangi bir yükseköğretim kurumunda ön lisans programında öğrenim görebilmek için, öğrencilerin, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ulusal öğrenci seçme sınavına girmeleri zorunludur. Öğrenciler, bu sınavdan aldıkları puana (YGS-6) göre, ÖSYM tarafından tercihleri doğrultusunda bu programlara yerleştirilirler.
Yükseköğretim kanununa göre, Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim görmek isteyen öğrenciler, seçecekleri ön lisans programının mezun oldukları meslek liselerindeki alanlarıyla uyumlu olması durumunda iki yıllık ön lisans programlarında öğrenim görmek üzere, sınava girmeden başvuruda bulunabilirler. Bu öğrenciler, mezun oldukları meslek lisesinin türüne ve genel not ortalamalarına göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler.
 
Önceki Öğrenmenin Tanınması
İstanbul Esenyurt Üniversitesi öğrencileri bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği ve AKTS karşılığı, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nde verilen derse uygun olması ve ilgili fakülte / enstitü / yüksekokul müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
 
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Öğrenciler bu programda mevcut olan ve 120 AKTS karşılığı bulunan derslerin tümünü başarıyla tamamlamak, 30 günlük zorunlu stajı tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek zorundadırlar.
 
Programın Profili
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı önlisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır.
Programa göre her yarıyılda en az 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 38 (zorunlu ve seçmeli) ders bulunmaktadır. Bu derslerin arasında alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri (%58) bulunmaktadır. Program derslerinin %42'si seçmeli statüsündedir.
Dört dönem içerisinde seçmeli derslerden 30 AKTS'lik kredi tamamlanması gerekmektedir. Seçmeli derslerin program içi ve okuldaki diğer programlardan ve üniversitenin seçmeli dersler havuzundaki derslerden alınması gerekmektedir.
Staj I zorunludur ve 2.dönemin sonunda alınır. Staj I'in süresi 20 iş günüdür. Staj II seçmeli derstir ve 4. dönemde veya sonunda alınabilir. Staj II'inin süresi 20 iş günüdür.
 
Programın Öğrenme Çıktıları
1. Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel laboratuvar yöntemleri ve testlerini kullanabilme altyapısı için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2. Tıbbi laboratuvar tekniklerinde elde ettikleri bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar, analiz eder, muhafazasını sağlar, değerlendirir, çözüm için gerekli sorumluluğu alır ve ekip üyesi olarak çalışır.
3. Tıbbi laboratuvar teknikleri ile ilgili temel ve yeni teknolojileri kullanılır.
4. Tıbbi laboratuvardan sorumlu uzmana danışarak çalışır ve sorumluluk alır.
5. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilincini kazanır.
6. Tıbbi laboratuvar ile ilgili konularda sahip olduğu bilgi ve becerileri kullanarak düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır.
7. Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini laboratuvarda uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
8. Tıbbi laboratuvar teknikleriyle ilgili laboratuvar verilerinin toplanması, yorumlanması ve uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 
Mezunların İstihdam Profilleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları üniversite ve devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel klinikler ve tahlil laboratuvarlarında, diğer sağlık kuruluşlarının araştırma merkezlerinde, halk sağlığı enstitülerinde ve gıda sanayii işletmelerinde, tıp alanında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan kurum ve kuruluşlar ile araştırma merkezlerinde görev yapabilmektedirler.
 
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yolu ile ilgili Fakülteye geçebilirler..
 
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma İstanbul Esenyurt Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Öğretim Programı” bölümünde her ders için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
 
Mezuniyet Koşulları
“Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümündeki koşulları sağlayan öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır.
 
Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
 
İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Bora Kazım BÖLEK, borabolek@esenyurt.edu.tr, Tel: +90 (212) 444 9 123