Anasayfa / Bölümler / Uluslararası Ticaret Bölümü
Uluslararası Ticaret Bölümü
Bölüm Hakkında
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü’nün amacı; yerel ve küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında, öğrencilerimize bu rekabette üstünlük sağlayabilecek işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, onlara bu rekabet ortamında kalıcı  bir üstünlük sağlamaktır. Ana hedefimiz, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman kadroların yetiştirmektir. Küreselleşme sürecinde, ekonomik entegrasyonların yoğunlaştığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı ortamda uluslararası finansman konuları büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler uluslararası becerilere ve çağdaş bilgiye sahip insan kaynağına talebi arttırmaktadır. Ülkemizin ve Türk şirketlerinin bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde yerini alabilmesi, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret ve finansman alanlarında yetişmiş uzman kişilerce yönetilen şirketlerin varlığına bağlıdır.
Türkiye’nin yeni dış pazarlara girebilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi, uluslararası ticaret ve finansman bilgileri ile donatılmış, eğitimli, en az iki yabancı dil bilen nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine bağlıdır.
Bölümümüzde, belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacına yönelik  hazırlanan öğretim programları  ile öğrencilerin iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için  kendilerine sunulan kurumsal ve pratik bilgiler bir bütünlük arz etmektedir.
Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.

Mezunların İstihdam Olanakları
Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.