Anasayfa / Uluslararası Ticaret Bölümü
Uluslararası Ticaret Bölümü​
Bölüm Hakkında
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümünün amacı; yerel ve küresel rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüz dünyasında, öğrencilerimize bu rekabette üstünlük sağlayabilecek işletmecilik ve yöneticilik için gerekli bilgi ve becerileri kazandırarak, onlara bu rekabet ortamında kalıcı  bir üstünlük sağlamaktır. Ana hedefimiz, ülkemiz ekonomi politikası hedeflerine uygun kamu ve özel sektör kuruluşlarının uluslararası alanda rekabet gücünü arttırıcı nitelikli uzman kadrolarını yetiştirmektir.
Küreselleşme sürecinde, ekonomik entegrasyonların yoğunlaştığı ve rekabet şartlarının ağırlaştığı ortamda uluslararası finansman konuları büyük önem kazanmış bulunmaktadır. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler uluslararası becerilere ve çağdaş bilgiye sahip insan kaynağına talebi arttırmaktadır. Ülkemizin ve Türk şirketlerinin bu rekabet ortamında, dünya ekonomisi içinde yerini alabilmesi, güçlü bir ekonomiye sahip olabilmesi kadar, uluslararası ticaret ve finansman alanlarında yetişmiş uzman kişilerce yönetilen şirketlerin varlığına bağlıdır.
Türkiye’nin yeni dış pazarlara girebilmesi ve rekabet gücünü arttırabilmesi, uluslararası ticaret ve finansman bilgileri ile donatılmış, eğitimli, en az iki yabancı dil bilen nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine bağlıdır.
Bölümümüzde, belirtilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacına yönelik  hazırlanan öğretim programları  ile öğrencilerin iş yaşamlarında başarılı olabilmeleri için  kendilerine sunulan kurumsal ve pratik bilgiler bir bütünlük arz etmektedir. 

Eğitim-Öğretim Sistemi
Bölümün ders programlarında bir taraftan işletmenin işlevsel alanlarına (pazarlama, finans, insan kaynakları, üretim, araştırma-geliştirme) ağırlık verilmekte işletme yönetimin bütünselliği işlenmekte; diğer taraftan uluslararası ticaretin ve işletmeciliğin ana unsurları incelenmektedir. İhracat ve ithalatın yönetiminden, uluslararası nakliyat ve lojistik analizine ve ticaret hukukuna; uluslararası ticaret hukukundan, uluslararası ekonomik kuruluşlara ve Türk dış ticaret politikasına kadar farklı derslerle uluslararası ticaretin önemi vurgulanmakta öğrencilerimizin uzmanlaşmaları sağlanmaktadır.

Mezunların İstihdam Olanakları           
Bölüm mezunlarımız, başta dış ticaret ile ilgili firmalarda, şirketlerin dış ticaret bölümlerinde, ithalat ve ihracat ile ilgili bölümlerde, bankaların dış işlemler servislerinde, gümrük, gümrükleme firmalarında, lojistik firmalarında, sigorta şirketlerinde görev alabilmektedirler. Bunun yanı sıra, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının görev aldığı bütün kamu ve özel sektör kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedirler.