BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU - ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
AKE105 Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri 2 0 2 0
AKE109 Atletizm I 1 4 3 0
AKE101 Beden Eğitimi ve Spor Bilimine Giriş 3 0 3 3
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 0
AKE107 Genel Jimnastik 2 2 3 0
BSY104 İnsan Anatomisi ve Kinesyoloji 3 0 3 0
  Toplam 13 8 17 3
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSY214 Hentbol 1 2 2 0
BSY116 Ritim Eğitimi ve Dans 1 2 2 0
10SDGII16 Seçmeli Ders Grubu 16 0 0 0 0
TUR104 Türk Dili 4 0 4 0
AKE104 Türk Spor Kültürü ve Tarihi 2 0 2 0
AKE102 Yaşam Boyu Spor 2 2 3 0
AKE112 Bireysel Sporlar 1 (Uzak Doğu Sporları) 2 2 0 0
  Toplam 12 8 13 0
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
AKE205 Antrenman Bilgisi I 3 0 3 0
AKE209 Artistik Jimnastik 2 2 3 0
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 0
AKE207 Atletizm II 1 4 3 0
BSY209 Basketbol 1 2 2 0
BSY203 Spor Fizyolojisi 2 2 3 0
BSY208 Sporcu Beslenmesi 2 0 2 0
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 0
  Toplam 18 10 23 0
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
AKE202 Antrenman Bilgisi II 3 0 3 0
BLG101 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 0 2 2
BSY211 Futbol 1 2 2 0
AKE204 Spor Kazalarından Korunma ve Rehabilitasyon 3 0 3 0
AKE206 Spor Masajı 2 2 3 0
BSY212 Voleybol 1 2 2 0
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 0
  Toplam 15 6 18 2
5. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSY319 Fiziksel Uygunluk 3 0 3 0
AKE301 Psikomotor Gelişimi 3 0 3 0
10SDGV17 Seçmeli Ders Grubu 17 0 0 0 0
BSY205 Spor Psikolojisi 2 0 2 0
AKE311 Sporda Beceri Öğrenimi 3 0 3 0
AKE305 Sporda Bilimsel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 0
BSY102 Yüzme 1 2 2 0
AKE315 Bireysel Sporlar 2 (Badminton) 2 2 0 0
  Toplam 17 4 16 0
6. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
AKE310 Antrenman Planlaması ve Programlaması 3 0 3 0
AKE312 Eğitsel Oyunlar (Erkek) 2 2 3 0
AKE306 Kondisyon Antrenmanı ve Yöntemleri 3 0 3 0
10SDGVI16 Seçmeli Ders Grubu 16 0 0 0 0
10SDGVIU16 Seçmeli Ders Grubu Uzmanlık 16 0 0 0 0
AKE304 Sporda Biomekanik 3 0 3 0
AKE302 Sporda Öğretim Yöntemleri 3 0 3 0
AKE308 Sporda Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 0
AKE314 Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi I (Basketbol) 3 2 0 0
AKE324 Seçmeli Ders III (Çocuk ve Spor) 2 0 0 0
  Toplam 22 4 18 0
7. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
AKE403 Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje I 2 0 2 0
AKE405 Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor 3 0 3 0
10SDGVII16 Seçmeli Ders Grubu 16 0 0 0 0
10SDGVIIU16 Seçmeli Ders Grubu Uzmanlık 16 0 0 0 0
AKE409 Sporda Müsabaka Analizi ve Değerlendirme 3 0 3 0
AKE407 Sporda Yetenek Seçimi ve İlkeleri 3 0 3 0
AKE401 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması I 2 4 4 0
AKE411 Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi II (Basketbol) 3 2 0 0
AKE421 Seçmeli Ders IV (Kadın ve Spor) 2 0 0 0
  Toplam 18 6 15 0
8. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
AKE410 Antrenörlük Eğitiminde Araştırma ve Proje II 2 0 2 0
AKE406 Antrenörlükte Etkili İletişim 3 0 3 0
AKE402 Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 0
10SDGVIII16 Seçmeli Ders Grubu 16 0 0 0 0
10SDGVIIIU16 Seçmeli Ders Grubu Uzmanlık 16 0 0 0 0
AKE404 Sporda Teknik-Taktik Öğretim Yöntemleri 3 0 3 0
AKE408 Uzmanlık Dalı Antrenörlük Uygulaması II 2 4 4 0
AKE412 Uzmanlık Spor Dalı Teorisi III (Basketbol) 3 2 0 0
AKE422 Seçmeli Ders V (Sporda Fair Play Eğitimi) 2 0 0 4
  Toplam 18 6 15 4