Anasayfa / Bölümler / Beslenme ve Diyetetik Bölümü / Bölüm Başkanı
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Bölüm Başkanı
 

Beslenme ve Diyetetik Bölümü, birey ve toplum sağlığını doğrudan etkileyen beslenme konusunda toplum için gerekli sistemleri kuracak, geliştirecek ve sürdürecek profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Üniversitelere giriş sınavlarında, MF3 puanı ile öğrenci kabul eden Beslenme ve Diyetetik Bölümümüz ilk yılında 29 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Bölüm, beslenme kavram ve kuramlarına hâkim; bilgisini sağlık, eğitim ve iş alanlarında uygulamaya geçirebilecek nitelikte; sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile hastalıkların tedavisi için toplumda yeterli ve dengeli beslenme bilincinin yerleştirilmesini sağlayacak mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.Beslenme ve Diyetetik mezunları, hastaneler, sağlık merkezleri, geriatri merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, sosyal aktivite merkezleri, halk sağlığı ve iş sağlığı merkezleri ile özel okul ve kuruluşların ilgili bölümlerinde, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda görev alabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen Diyetisyenler, yurdumuzda veya dünyanın çeşitli ülkelerindeki Üniversitelerde, Yüksek Lisans ve Doktora yapma imkanına sahip olabilirler.

Yrd. Doç. Dr. Muhsin ÖZTÜRK
Bölüm Başkanı