Anasayfa / Bölümler / Çocuk Gelişimi Bölümü / Bölüm Başkanı
Çocuk Gelişimi Bölümü
 
Bölüm Başkanından
Çocuk Gelişimi Bölümü’nün amacı, 0-18 yaşlar arasındaki normal gelişim gösteren, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç olan, çalışan, mülteci, suça sürüklenen çocuklar, ihmal ve istismar mağduru çocuklar,  hastanede yatan çocuklar ile risk altındaki çocukların tüm gelişim alanlarında gelişim düzeylerini belirleme ve izleme; gelişim düzeylerine uygun destekleyici programlar hazırlama ve uygulama; ailelere ve çocuk gelişimi alanında hizmet veren kişilere, kurum ve kuruluşlara alanla ilgili danışmanlık verme ve işbirliği yapma; toplumu bu konularda bilinçlendirme ve çocuk- aile ilgili disiplinlerle koordinasyon kurarak çalışma formasyonu ile donatılmış çocuk gelişimi uzmanı yetiştirmektir.
Çocuk gelişimci, çocukların tüm gelişim ve beceri alanlarını değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; gelişimlerini değerlendirir ve takip eder, çocuğa ve aileye yönelik gelişimi destekleyici programlar hazırlar, ailelere çocuğun gelişimi, sağlığı ve eğitimi konularında eğitim, rehberlik ve danışmanlık hizmeti verir, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar; yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanılarak çocuk, aile, eğitimci ve toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri toplumun her kesimindeki çocuk ve ailelerin yüksek yararına olacak şekilde hayata geçirip yaygınlaştırır.
 
Mezunlarımızın çocuk gelişimi alanında, mesleğinin profesyonel gereklerini yerine getirebilen elemanlar olarak yetiştirilmesi öncelikli hedefimizdir.
Mezunlarımız, sağlık alanında, eğitim alanında, sosyal hizmetler alanında, İçişleri Bakanlığı’na bağlı çeşitli kurum, kuruluş ve birimlerde ve UNICEF, ILO ve STK’larında görev yapabilmektedir.
 
Yrd. Doç. Dr. Didem Yücel
Bölüm Başkanı