Endüstri ve Sistem Mühendisliği Bölümü
Akademik ​Kadro​
Prof. Dr. Cuma BAYAT
Rektör
Uzm.Alanı : Kimya Mühendisliği                             cumabayat@esenyurt.edu.tr
CV
 


Araş. Gör. Yasemin SEVİM                                    yaseminsevim@esenyurt.edu.tr