Anasayfa / Yönetim / Genel Sekreterlik / Kütüphane ve Dokm. Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 Gökhan ERİŞ
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı
gokhaneris[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1051

 Seher AY
Uzman Kütüphaneci
seheray[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1050
 Ezgi KORKMAZ
Kütüphane Memuru
ezgikorkmaz[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1050
 
 


Mahmut SOYSAL
Kütüphane Memuru
mahmutsoysal[@]esenyurt.edu.tr
444 9 123 | 1050
 


Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 14’üncü maddesine  göre  idari yapının içerisinde yer alır.


Daire başkanlığımız, üniversite bünyesinde her türlü bilgi ve belgenin sağlanması, organize edilerek uluslararası standartlarda işlenmesi ve bu bilgileri eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek amaçlı  kullanıma açmakla yükümlüdür.


Başlıca görevlerimiz arasında;
  • Akademik birimlerle işbirliği içinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek,
  • Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri için gerekli olan basılı ve elektronik ortamdaki her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,
  • Uluslararası standartlarda teknik işlemlerini yaparak erişime sunmak,
  • Sağlaması yapılan bilgi ve belgenin dolaşımını (kullanımını) sağlamak,
  • Güncel yayınların takibini yaparak sağlamak ve duyurusunu yapmak,
  • Bu hizmetler için gerekli olan bilgi teknolojilerinin kütüphanelerde kurulması ve işletilmesini koordine etmek görevlerimiz arasında yer almaktadır.
Kütüphane kullanımıyla ilgili her türlü soru ve detaylı bilgi için Kütüphane [http://www.esenyurt.edu.tr/kategori/kutuphane/8 ]sayfasını  ziyaret edebilirsiniz.