Anasayfa / Bölümler / Hemşirelik Bölümü / Bölüm Dersleri
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - HEMŞİRELİK
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ANA103 Anatomi 3 2 4 0
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 0
FZY101 Fizyoloji 2 0 2 0
HEM103 Hemşirelik Tarihi ve Felsefesi 2 0 2 0
HEM101 Hemşireyiğe Giriş ve Hemşirelik İlkeleri 3 0 3 0
PSI101 Psikolojiye Giriş 3 0 3 0
  Toplam 15 4 17 0
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BSD120 Beslenme 2 0 2 0
HEM102 Hemşirelik Esasları 3 6 6 0
HEM104 Mikrobiyoloji 2 2 3 0
SOS101 Sosyoloji 3 0 3 0
MAT105 Temel Matematik 2 0 2 0
TUR104 Türk Dili 4 0 4 0
  Toplam 16 8 20 0
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 0
IYB213 Çevre Koruma, İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 2 0
BIO101 Klinik Biyokimya 3 0 3 0
SBF201 Meslek Etiği 2 0 2 0
HEM205 Patoloji 3 0 3 0
12SDGIII26 Seçmeli Ders Grubu 26 0 0 0 0
HEM201 Tıbbi Bakım 4 8 8 0
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 0
HEM330 Diyabet Hemşireliği 2 0 0 0
  Toplam 23 8 25 0
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BIO301 Biyoistatistik 2 0 2 0
HEM202 Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği 4 8 8 0
BSD212 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik 2 0 2 0
FTR208 Farmakoloji 1 0 1 0
BSD216 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 2 0 2 0
HEM204 Kişilerarası İlişkiler ve Tedavi Edici İletişim 3 0 3 0
12SDGIV26 Seçmeli Ders Grubu 26 0 0 0 0
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 0
FSI220 Tarihi ve Bilim Felsefesi 2 0 0 0
  Toplam 19 8 21 0
5. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SBF302 Araştırma Yöntemleri 2 0 2 0
HEM301 Çocuk Sağlığı ve Hemşirelik 4 8 8 0
HEM303 Hemşirelik Bulaşıcı Hastalıklar 3 0 3 0
HEM305 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelik 4 8 8 0
SPY301 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 0
  Toplam 15 16 23 0
6. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
HEM302 Acil Bakım 2 2 3 0
HEM308 Halk Sağlığı Hemşireliği 4 8 8 0
HEM306 Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 4 8 8 0
HEM304 Sağlık Teknolojisi 2 0 2 0
SBF306 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 0
  Toplam 14 18 23 0
7. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
HEM407 İş Yerleştirme I 0 24 12 0
HEM403 Mezuniyet Projesi I 2 0 2 0
HEM405 Sağlık Eğitimi 3 2 4 0
12SDGVII26 Seçmeli Ders Grubu 26 0 0 0 0
HEM401 Geriatrik Bakım 2 0 0 0
  Toplam 7 26 18 0
8. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
HEM406 Hemşirelik Yönetimi 3 2 4 0
HEM408 İş Yerleştirme II 0 24 12 0
HEM404 Mezuniyet Projesi 2 0 2 0
12SDGVIII26 Seçmeli Ders Grubu 26 0 0 0 0
HEM402 Diyet Hastalıkları 2 0 0 0
  Toplam 7 26 18 0