Anasayfa / Bölümler / İç Mimarlık Bölümü / Bölüm Başkanı
                                                               


Sevgili öğrenciler,

İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 2014-2015 döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır.

İç mimarlık bölümünde eğitim, meslek adaylarına mimarlık ile ilgili temel eğitim dışında mekan ve donatı tasarımı konularında önemli konulara ışık tutmaya yönelik çağdaş ve tüm yeniliklere açık bir program çerçevesinde yürütülmektedir. Kuramsal kavramlar ve uygulamalı projelerin yanında sergi, atölye çalışmaları, seminer ve staj sistemi ile meslek adaylarının yaratıcılık ufukları genişletilmekte, gözlem ve görsel kültürü ve uygulama alanındaki yetenek ve yorumlarını maksimum düzeye çıkaracak eğitim ve faaliyetlerle iç mimarlık adaylarını profesyonel ortama hazırlamaktadır.

İç mimarların tüm zaman dilimlerinde toplumların sosyo kültürel birikimlerine, çevreye, doğaya saygılı bir tasarım yapmaları, günümüzde en çok tartışılan ekolojik ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemli koşuludur. Bunun için verilecek eğitim bu farkındalığı oluşturacak düzeyde gerçekleşmektedir. İç mimarlık ve mimarlık alanında var olan ve gelişen başlıklar eğitimin vazgeçilmez bir parçası olarak sürekli takip edilmektedir.

Eğitimdeki kalite düzeyinin zirveye ulaşması için ulusal ve uluslararası eğitim ve mesleki kurumlar, işletici ve fuar organizasyonları ile işbirliğini sağlamak, mimarlık ve mühendislik ortamının iç mimarlığa yönelik gerekli eğitim ve etkinliklerini izleyerek mesleğinde sorumlu, bilinçli, başarılı ve özgüveni yüksek olan iç mimarları eğiterek yetiştirmek ana amacımızdır.
 

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza PARSA
İç Mimarlık Bölüm Başkanı