Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı ve Soyadı Görevi
Doç. Dr. Hasan USLU Müdür
Öğr. Gör. Türkan AYDOĞAN Müdür Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Tuba ALDEMİR Üye
Yrd. Doç. Dr. Esma Görkem ERSOY         Üye
Yrd. Doç. Dr. Kazım KILINÇ Üye