Anasayfa / Bölümler / Mimarlık Bölümü / Bölüm Başkanı
Mimarlık Bölümü
Bölüm Başkanı
 
Sevgili Öğrenciler,
İstanbul Esenyurt Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi-Mimarlık Bölümü 2013/2014 döneminde eğitim ve öğretime başlamıştır.
Mimarlık Bölümümüz, ulusal ve uluslararası mimarlık programlarıyla eşit düzeyde eğitim, öğretime sahip olup, bilgi, beceri ve deneyim donanımlı öğretim kadrosunun teori ve uygulamalı bilim, teknoloji ve sanat alanları dolu mimarlık programlarıyla eşit düzeyde eğitim, öğretime sahip olup, bilgi, beceri ve deneyim donanımlı öğretim kadrosunun teori ve uygulamalı bilim, teknoloji ve sanat alanları dolu mimarlık programlarıyla örnek bir kurum vizyonunun yanında eğitim içeriği Bologna Süreci kriterlerine paralel olarak hazırlanarak öğrencilerimizin Erasmus Programlarından yararlanmaları olanakları sağlanmıştır.
Dört yıllık bir eğitim sürecinde, birinci yılda öğrencilerin mimarlık eğitimine yaklaşımlarını ve sevmelerini sağlayacak eğitim verilmekte olup 2., 3. ve 4. eğitim yıllarında ise tasarım ağırlıklı bir süreç içerisinde diploma projesi dahil altı stüdyo tasarımı ile mezun olmaları esas alınmaktadır. Diğer taraftan değerli öğrencilerimiz, kamu ve özel kuruluşlarda şantiye ve büro stajlarıyla eğitimlerini tamamlamaktadırlar.
Amacımız, çevresel koruma ne insanlığa yararlı projeleri üretmelerini ve geliştirmeyi hedefleyen çözümler sunabilen, , tarihsel ve kültürel değerlere sahip çıkan, etik değerlere saygılı, bilimsel ve estetik değerlerle donanmış, çağdaş ve gelişen teknolojiyi izleyen ve kullanabilen, araştırıcı, yaratıcı, dinamik ve girişimci mimarlar yetiştirmek ve ülkemizin refah seviyesine katkıda bulunmaktır.
 
Prof.Dr. Tuncer ÇELİK
Mimarlık Bölüm Başkan Vekili