Anasayfa / Bölümler / Psikoloji Bölümü / Bölüm Başkanı
Psikoloji Bölümü
Bölüm Başkanı


Prof. Dr. Salih Yaşar ÖZDEN
Bölüm Başkanı

Emsalsiz bir sosyal ve  teknolojik değişim çağında yaşıyoruz .Günümüzde insanın ruhsal hayatının bedensel hayatında ayrılamayacağı ve her ikisinin birbirini güçlü bir biçimde  etkilediği inkar edilemez..

Psikoloji normal insan davranışlarını inceleyip ,bu temele dayalı olarak normal ruh yapısının ve insan davranışlarının ölçülerini tespit eder ,dolayısıyla normal ruhsal hayat  ve davranışın tanımını yapar.

İnsan ilk tarihi dönemlerinden  beri en çok ilgilendiği ve niteliği ile oluşu hakkında merak duyduğu şey her halde  yine kendi varlığı olmuştur. İnsanların kendilerini anlamak ihtiyacını diğerleriyle olan zorunlu ilişkiler, dürtüsel olarak çevrelerinin  uyandırdığı duyusal izlenimler dolaysıyla duyarlar.

Psikoloji davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel çalışmasıdır. Sadece insanların ne yaptığını değil aynı zamanda  düşüncelerini ,duygularını, algılarını, akıl yürütme süreçlerini hafızalarını ve bedensel fonksiyonlarını koruyan biyolojik aktiviteleri de kapsar. Psikologlar insan davranış ve zihinsel süreçlerini   anlamaya  ve açıklamaya ayrıca bunlarla birlikte, insan hayatını ve insanın içinde  yaşadığı  dünyayı değiştirmeye  ve geliştirmeye çalışır. Psikologlar genellikle yanlış olan sezgi ve spekülasyonlardan  çok daha geçerli ve meşru olan cevapları  bulmak için bilimsel  metotları  kullanır.

Psikologlar temel bir araştırma yaparlarken hedefleri davranışı tanımlamak açıklamak tahmin etmek  ve kontrol etmektir. Bu hedefler psikolojinin temelini oluştur.

Psikolojinin temel alt dalları bulunmaktadır. Bunlar klinik psikoloji, sosyal psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, endüstri psikolojisi, eğitim psikolojisi, klinik nöropsikolojidir.

Lisans eğitimini bitirip mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora yaparak öğretim üyesi de olabilirler.

Psikologlar nerede çalışır? mezun olan psikologların büyük çoğunluğu mezuniyetten hemen sonra işgücüne katılmaktadırlar .Oldukça önemli bir kısmı hastanelerde klinik psikolog olarak çalışmakta ,yüksek okullar üniversiteler  ve diğer akademik ortamlarda ,eğitim alanla-    rında ,iş dünyası, kamu ve diğer ortamlarda ,bakım ortamlarında  ve özel uygulama alanların-   da çalışabilirler .Psikolojinin çok geniş  çalışma alanları vardır. Nerede insan varsa  orada psikolog vardır.