Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Ünvan Ad Soyad E Posta Bölüm
Prof.Dr. Ömer Önder ARI omeronderari@esenyurt.edu.tr Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce)
Yrd.Doç.Dr.  Ali Bilgin VARLIK alibilginvarlik@esenyurt.edu.tr  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce)
Yrd.Doç.Dr.  Esra ALBAYRAKOĞLU esraalbayrakoglu@esenyurt.edu.tr Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce)
Yrd.Doç.Dr.  Recep ÖZTÜRK recepozturk@esenyurt.edu.tr  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce)
Yrd.Doç.Dr.  Savaş BİÇER savasbicer@esenyurt.edu.tr  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce)
Araş. Gör. Cem İsmail SAVAŞ cemsavas@esenyurt.edu.tr Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce)
Araş. Gör. Merve Sevinç SAKAR mervesakar@esemyurt.edu.tr Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Türkçe-İngilizce)