İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
EKO101 İktisada Giriş 3 0 3 6
MAT115 Matematik I 3 0 3 5
SYB101 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 4
SOS101 Sosyoloji 3 0 3 6
ISL109 Temel Hukuk 3 0 3 5
  Toplam 17 2 18 30
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ISL104 İstatistik 3 0 3 5
SYB102 Kamu Yönetimine Giriş 3 0 3 5
MAT104 Matematik II 3 0 3 5
ISL106 Mikro İktisat 3 0 3 6
TUR104 Türk Dili 4 0 4 4
SYB104 Uluslararası İlişkilere Giriş 3 0 3 5
  Toplam 19 0 19 30
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SYB201 Anayasa ve İdare Hukuku 3 0 3 6
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IYB203 İş Etiği 3 0 3 6
SYB203 Karşılaştırmalı Siyaset 3 0 3 6
SYB205 Siyasi Düşünceler Tarihi 3 0 3 5
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
  Toplam 19 0 19 30
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB202 Eleştirel Düşünme, Yaratıcılık ve Girişimcilik 2 0 2 5
ISL210 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemleri 3 0 3 5
SYB204 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yönetim Anlayışları 3 0 3 6
SYB206 Karşılaştırmalı Siyasi İdeolojiler 3 0 3 5
SYB202 Uygarlık Tarihi 3 0 3 6
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
  Toplam 17 0 17 30
5. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SYB303 Ceza Hukuku 2 0 2 4
SYB305 İdari Yargı 3 0 3 5
SYB307 Kentsel Yönetim 3 0 3 5
SYB301 Sosyal Psikoloji 2 0 2 3
SPY301 Stratejik Planlama, Proje ve Risk Yönetimi 2 0 2 3
SYB309 Türk Dış Politikası I 3 0 3 5
SYB311 Türkiye'de Siyasal Yapı ve Hayat I 3 0 3 5
  Toplam 18 0 18 30
6. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB302 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 5
IYB304 Bilim Tarihi ve Felsefesi 2 0 2 3
SYB302 Küreselleşme ve Siyaset 4 0 4 7
IYB306 Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet Uygulaması 2 0 2 3
SYB304 Türk Dış Politikası II 3 0 3 6
SYB306 Türkiye'de Siyasal Yapı ve Hayat II 3 0 3 6
  Toplam 17 0 17 30
7. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SYB401 Avrupa Birliği'ne Yönetsel Uyum 3 0 3 6
SYB405 Kamu Maliyesi 3 0 3 6
SYB403 Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi 3 0 3 6
11SDGVII35 Seçmeli Ders Grubu 35 0 0 0 6
SYB407 Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik 3 0 3 6
SYB411 Uluslararası Örgütler 3 0 3 6
ISL401 Tüketici Davranışı 3 0 0 6
  Toplam 18 0 15 42
8. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
IYB402 Bitirme Projesi 0 0 0 12
SYB402 E-Devlet 2 0 2 4
SYB404 İnsan Hakları 2 0 2 4
11SDGVIII35 Seçmeli Ders Grubu 35 0 0 0 6
SYB406 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2 0 2 4
SYB408 Türk Tarihi 3 0 0 6
  Toplam 9 0 6 36