Anasayfa / Bölümler / Sosyal Hizmet Bölümü / Bölüm Dersleri
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ - SOSYAL HİZMET
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOH109 Aile ve Yaşam Dinamiği 3 0 3 3
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
SOH115 İktisat Bilimine Giriş 3 0 3 4
SOH111 İletişim Becerileri 2 0 2 3
14SDGI09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 3
SEM101 Seminer 2 0 2 2
SYB103 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 4
SOH113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4
SOH117 Türkiye'de Sosyal Politika 3 0 3 3
SOH119 Yoksulluk ve Sosyal Yardım 2 0 0 3
  Toplam 23 2 22 33
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOH114 Hukuka Giriş 2 0 2 4
PSI102 Psikoloji 3 0 3 4
14SDGII09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 4
SEM102 Seminer 2 0 2 2
SOH104 Sosyal Antropoloji 2 0 2 3
SOS102 Sosyoloji 3 0 3 4
TUR104 Türk Dili 4 0 4 4
SOH116 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 3 0 3 5
SOH120 Göç, Çokkültürlülük ve Uyum 2 0 0 3
  Toplam 21 0 19 33
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
SOH203 İnsan Hakları 2 0 2 4
SOH209 Kent Sosyolojisi 3 0 3 4
SBF201 Meslek Etiği 2 0 2 3
14SDGIII09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 7
SOH201 Sosyal Çalışma Mevzuatı 3 0 3 5
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 3
SBF207 İş Sağlığı ve Güvenliği 2 0 0 3
  Toplam 19 0 17 33
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOH204 Kadın Hakları ve Sosyal Çalışma 3 0 3 4
SOH206 Kamu Yönetimi 3 0 3 4
CGE206 Özel Eğitime Giriş 2 0 2 3
14SDGIV09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 8
SOH202 Sosyal Hizmet Kuramları I: Bireylerle Sosyal Hizmet 2 2 3 4
PSI208 Sosyal Psikoloji 3 0 3 4
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 3
SBF202 Sağlıkta Yoga 2 0 0 4
  Toplam 18 2 17 34
5. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOH305 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I 3 0 3 4
SOH307 İstatistik 3 0 3 4
YDL303 Mesleki İngilizce I 2 0 2 2
14SDGV09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 8
SOH301 Sosyal Hizmet Kuramları II: Aile ve Gruplarla Sosyal Hizmet 2 2 3 4
SOH309 Sosyal Hizmette Görüşme İlke ve Teknikleri 2 0 2 4
SOH303 Sosyal Politika 3 0 3 4
SOH311 Gençlik ve Sosyal Hizmet 2 0 0 4
  Toplam 17 2 16 34
6. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SBF302 Araştırma Yöntemleri 2 0 2 3
SOH310 İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre II 3 0 3 4
SOH304 Karşılaştırmalı Sosyal Hizmet 3 0 3 3
YDL304 Mesleki İngilizce II 2 0 2 2
SOH308 Rapor Yazma ve Sunun Becerileri 3 0 3 4
14SDGVI09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 6
SOH302 Sosyal Hizmet Kuramları III: Örgüt ve Topluluklarla Sosyal Hizmet 2 2 3 4
SOH306 Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemleri 3 0 3 4
SBF304 Madde Bağımlılığı 2 0 0 3
  Toplam 20 2 19 33
7. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOH411 Mesleki Uygulama 0 8 4 0
14SDGVII09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 4
SOH405 Sosyal Hizmet Kurumlarında Yönetim 3 0 3 5
SOH401 Sosyal Hizmette Alan Çalışması I 0 16 8 15
SOH403 Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi I 2 0 2 6
SOH407 Sosyal Kalkınma ve İstihdam Politikaları 3 0 0 4
  Toplam 8 24 17 34
8. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
14SDGVIII09 Seçmeli Ders Grubu 09 0 0 0 9
SOH402 Sosyal Hizmette Alan Çalışması II 0 24 12 15
SOH404 Uygulamalı Sosyal Çalışma Araştırmaları ve Bitirme Tezi II 2 0 2 6
SOH406 Afetlerde Sosyal Hizmet 3 0 0 3
  Toplam 5 24 14 33