Anasayfa / Bölümler / Sosyoloji Bölümü / Bölüm Dersleri
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ - SOSYOLOJİ
1. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2 2 3 4
PSI101 Psikolojiye Giriş 3 0 3 0
SOS103 Sosyal Bilimlere Giriş 3 0 3 0
SOS105 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 0
SYB202 Uygarlık Tarihi 3 0 3 0
  Toplam 14 2 15 4
2. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS104 Sosyal Antropoloji 3 0 3 0
SOS106 Sosyal Bilimlerde Metodoloji 3 0 3 0
SOS108 Sosyal Psikoloji 3 0 3 0
SOS110 Sosyolojiye Giriş II 3 0 3 0
TUR104 Türk Dili 4 0 4 0
  Toplam 16 0 16 0
3. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS201 Aile Sosyolojisi 3 0 3 0
ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 0
FSI201 Bilim Felsefesi 2 0 2 0
SOH114 Hukuka Giriş 2 0 2 0
SOS207 İstatistik ve Bilgisayar Analizleri 2 0 2 0
SOS203 Nicel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 0
YDL203 Yabancı Dil I 3 0 3 0
  Toplam 19 0 19 0
4. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS202 Demografi 3 0 3 0
SOS204 Nitel Araştırma Yöntemleri 3 0 3 0
SOS206 Sosyal Tabakalaşma 3 0 3 0
SOS208 Türkiye'nin Toplumsal Tarihi 2 0 2 0
YDL206 Yabancı Dil II 3 0 3 0
  Toplam 14 0 14 0
5. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS301 Din Sosyolojisi 3 0 3 0
SOS303 İktisat Sosyolojisi 3 0 3 0
GRT312 İnsan Hakları 2 0 2 0
SOS307 Klasik Sosyoloji Teorileri 3 0 3 0
SOS309 Köy Sosyolojisi 3 0 3 0
11SGDV18 Seçmeli Ders Grubu 18 0 0 0 0
SOH328 Sağlık Sosyolojisi 3 0 0 0
  Toplam 17 0 14 0
6. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS302 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 3 0 3 0
SOS304 Göç ve Toplum 2 0 2 0
SOS306 Kent Sosyolojisi 3 0 3 0
11SDGVI18 Seçmeli Ders Grubu 18 0 0 0 0
SOH328 Sağlık Sosyolojisi 3 0 0 0
  Toplam 11 0 8 0
7. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS401 İş Yerinde Uygulama 0 0 0 0
11SDGVII18 Seçmeli Ders Grubu 18 0 0 0 0
SOS403 Sosyolojik Çalışma Alanı: (Proje Hazırlık) 3 0 3 0
SOS308 Beden Sosyolojisi 3 0 0 0
  Toplam 6 0 3 0
8. Yarıyıl
Kodu Ders Adı T U K AKTS
SOS402 Bitirme Projesi 3 0 3 0
SOS404 İleri Sosyoloji Okumaları 3 0 3 0
SOS406 Sosyal Problemler 2 0 2 0
SOS408 Toplum ve Kültürü Anlamak 2 0 2 0
SYB406 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı 2 0 2 0
  Toplam 12 0 12 0