Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı
Yrd.Doç.Dr.  Muammer BİLGEN muammerbilgen@esenyurt.edu.tr Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Öğr.Gör. İsa DEMİRKOL isademirkol@esenyurt.edu.tr Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama